Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Vård och omsorg

Vård och omsorg sedan 1882

1882 startade Samariterhemmets grundare Ebba Boström sitt arbete i Uppsala. På Bäverns gränd 13 gav hon prostituerade ett hem, utbildning och en möjlighet till annan inkomst. 1893 grundade hon Samariterhemmets sjukhus, med syftet att ge vård till de fattiga i vårt samhälle. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor. 

År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. Idag bedriver vi demensvård, hemvård, hemservice, socialt arbete och utbildning professionellt. Våra lokaler är belägna centralt i Uppsala. Vi är en idédriven verksamhet vilket innebär att all vinst investeras tillbaka in i verksamheten.

Vi värnar om den enskilda människan bland särskilt utsatta grupper och erbjuder medmänsklig och professionell omsorg i kroppsligt, själsligt, andligt och socialt avseende, utifrån en kristen människosyn.

Två intervjuer med Karin Carlsson, enhetschef på Ebbagården

Karin Carlsson, enhetschef på Ebbagården

Karin Carlsson, enhetschef på Ebbagården deltog i ett samtal om palliativ vård med Tidskriften Palliativ vård. 

– Nyligen hade vi en patient som uttryckte att hen ville dö. Vår kurator var där på en och en halv timme. Så hos oss är det på ett helt annat sätt än i den kommunala hemtjänsten, säger Karin.

Läs hela artikeln här

Tidningen Äldreomsorg om lärdomar från pandemin. En artikel om det osjälviska och prestigelösa ledarskapet, intervju med Karin Carlsson. Ta del av artikeln här.

Vi kan demensvård

När minnet sviker, orden försvinner och omgivningen verkar främmande – då behöver man hjälp att leva i nuet, att få njuta av goda sinnesintryck, av mjuka röster och varma händer. Här får de boende god omvårdnad. Samariterhemmet har en särskild kompetens och erfarenhet av funktionshinder relaterade till demensdiagnoser.

Vi vet att ett värdigt och vänligt bemötande är avgörande i arbetet med människor som drabbas av demenssjukdom. Vårt mål är att arbeta personcentrerat för att uppnå högsta möjliga livskvalitet, genom att bibehålla den sjukes personlighet, trots sviktande funktioner. Våra ledstjärnor syftar till att ge de äldre hopp och livsglädje, värdighet, gemenskap, helhet och service. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi ge en meningsfull vardag.

Silviacertifierad verksamhet

All vår verksamhet inom demens är silviacertifierad. Det innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård/symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation & relation.

Alla medarbetare har en grundkunskap i demensvård. Kvalité är viktigt för oss. Vi sträcker oss alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör. Därför arbetar vi med ständig kompetensutveckling.

Mer information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se.

Du som anhörig

Vi har god förståelse för de anhörigas roll i omsorgen, vikten av att anhöriga integreras i omsorgen. Du som anhörig ska verkligen känna att du är delaktig i din närståendes vardag och att du har möjlighet att påverka.

Anhöriga är alltid välkomna att delta i våra aktiviteter. Då tar man kontakt med din närståendes kontaktperson eller någon annan personal.

Ebbagården – Vårt demensboende för 65+

Vi är måna om att alla boende ska känna sig trygga och sedda. På Ebbagården finns personal tillgänglig dygnet runt. Förutom att alla våra boende har en egen kontaktperson så har alla våra medarbetare har en nära kontakt med både boende, deras anhöriga och vänner.

På Ebbagården bedriver vi ett personcentrerat arbetssätt. De boende har möjlighet att delta i många gemensamma aktiviteter. Som ett komplement till veckoschemat har varje boende på Ebbagården en individuell ”Aktivitets-dosett” dvs ett schema med de aktiviteter som möter den äldres intressen och möjligheter att delta. Dosetten anpassas kontinuerligt efter den enskildes behov och hälsotillstånd. Många aktiviteter sker i gemenskap med andra men när behoven förändras så blir aktiviteterna alltmer anpassade efter den enskilde individens aktuella hälsotillstånd.

Kontakt och mer information här.

Utsikten –
Vår dagliga verksamhet för yngre mellan 18-68 år med minnesproblematik

Den här verksamheten ger möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället och är anpassad efter den enskildes behov och önskemål. Vår målsättning är att skapa framtidstro och utsikt om att livet är meningsfullt och utvecklande, funktionshinder till trots.

Kontakt och mer information här.

Så får du plats på Ebbagården och Utsikten

Ebbagården är ett särskilt boende som vänder sig till personer med vårdbehov dygnet runt, medans Utsikten är en dagverksamhet. För att komma till oss behövs ett biståndsbeslut från din kommun. Därefter kan du välja Ebbagården som det boende du önskar eller Utsikten om det är en dagverksamhet du söker.

Bor du i en annan kommun än Uppsala så är det inget problem att söka sig till oss. Enligt Socialtjänstlagen har du rätt att flytta till vilken kommun du vill. Du kan vända dig till biståndshandläggare i Uppsala kommun för att lämna in en ansökan

Kontakta Seniorguide Uppsala för information om biståndsbeslut med mera.
Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag klockan 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se

Läs mer om våra andra verksamheter inom
Samariterhemmet Vård och omsorg

Klicka och läs mer.

Hemtjänst och hemvård

Hemservice – Vid behov av extra hjälp i hemmet.

Kungsängsgården – boende för äldre med hemvård i närområdet.

Äldrecenter – Daglig verksamhet med fokus på social gemenskap.

Samtalsmottagning för Äldre – Kostnadsfria samtal med legitimerade psykoterapeuter och diakoner.

Kontakt

IMG_3418

Välkommen att kontakta oss på Samariterhemmet Vård och omsorg!

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i vår verksamhet och behöver höra vad vi kan bli bättre på. Dina åsikter är viktiga för oss. Välkommen att höra av dig.

Hälsningar
Marie Simas Nordberg
Verksamhetschef

Silviacertifierad verksamhet

All vår verksamhet inom demens är silviacertifierad. Det innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård/symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation & relation.

Alla medarbetare har en grundkunskap i demensvård. Kvalité är viktigt för oss. Vi sträcker oss alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör. Därför arbetar vi med ständig kompetensutveckling.

Mer information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se.

Högmässa hela sommaren

Välkommen till Samariterhemmets kyrka varje söndag kl 10.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.