Samariterhemmet logo

Samariterhemmets Vänner

Samariterhemmets Vänner är en förening som har till syfte att stödja och sprida information om Diakonistiftelsens verksamhet. Föreningen bildades i början av 1900-talet.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr/person eller 200 kr/makar och betalas in på postgiro 8766-8.
Märk inbetalningen: Medlemsavgift 2022

Styrelsen består av:
Anders Johansson, ordf: anders.a.johansson@svenskakyrkan.se
Michael Liljeqvist, sekr: michael.liliequist@svenskakyrkan.se
Karin Bergendorff: karinbergendorff@gmail.com

Årsmöte för Samariterhemmet Vänner äger rum i samband med Diakonkårens kårdagar.
Där väljs styrelse för Samariterhemmet Vänner.
Där kan du framföra dina synpunkter och påverka verksamhetsutvecklingen.

Välkommen att bli medlem i Samariterhemmets vänner!

Bön för Samariterhemmet

Skriven av Otto Centerwall


Gud vår Fader
Bygg Samariterhemmet till ett hem
där Du får råda genom Din Ande,
där Ditt Namn blir helgat
och där Din vilja sker,
där Du fostrar människor till fasthet i tron,
till sann kärlek och till glad och villig tjänst,
varhelst Du behöver dem.
Bygg det av levande stenar
och slut alla dess systrar och bröder samman
i en gemenskap som bär,
som berikar och som skänker glädje och frimodighet.
Giv då också, o Herre,
allt vad Hemmet behöver för att tjäna dig,
och få vara för sina systrar och bröder,
vad Du vill att det ska vara
och så få bli till välsignelse i vårt folk.

Amen

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här