Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Samariterhemmet logo

Samariterhemmets Vänner

Samariterhemmets Vänner är en förening som har till syfte att främja och stödja Diakonistiftelsens verksamhet. Föreningen bildades i samband med att stiftelsen i början av 1900-talet hade ekonomiska utmaningar. Stiftelsens styrelse ville sprida kunskap om verksamheten bland kyrkfolket, och det skulle ske med hjälp av en understödsförening, Samariterhemmets Vänner som åkte runt och informerade.

Vill du bli medlem?

Välkommen att bli medlem i Samariterhemmets vänner!
Årsavgiften är 150 kr/person eller 200 kr/makar.
Enklast att betala in medlemsavgiften på postgiro 8766-8.

Styrelsen består av:
Anders Johansson, ordf.
Mikael Liljeqvist, sekr.
Karin Bergendorff

Samariterhemmets Vänner håller sitt årsmöte i samband med Diakonkårens kårdagar på hösten. På årsmötet ges information om Samariterhemmet Diakonis verksamhet och ekonomi. Som medlem deltar du i årsmötets val av Vännernas styrelse. Du har då möjlighet att framföra dina synpunkter och påverka verksamhetsutvecklingen vid Samariterhemmet Diakoni. I samband med årsmötet hålls ett föredrag över aktuellt ämne.

Bön för Samariterhemmet

Skriven av Otto Centerwall


Gud vår Fader
Bygg Samariterhemmet till ett hem
där Du får råda genom Din Ande,
där Ditt Namn blir helgat
och där Din vilja sker,
där Du fostrar människor till fasthet i tron,
till sann kärlek och till glad och villig tjänst,
varhelst Du behöver dem.
Bygg det av levande stenar
och slut alla dess systrar och bröder samman
i en gemenskap som bär,
som berikar och som skänker glädje och frimodighet.
Giv då också, o Herre,
allt vad Hemmet behöver för att tjäna dig,
och få vara för sina systrar och bröder,
vad Du vill att det ska vara
och så få bli till välsignelse i vårt folk.

Amen

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Veckans meny

Lunch varje vardag kl 11–14.

» Läs mer här

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här