Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Diakonkåren

Samariterhemmets Diakonkår finns till för de diakoner som genomgått diakonutbildning och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan. Idag finns 204 medlemmar runt om i Sverige och utomlands.

Diakonkåren är knuten till Samariterhemmet och fungerar som ett stöd för enskilda kårmedlemmar och för Samariterhemmets diakonala utvecklingsarbete, lokalt, nationellt och internationellt.

Kåren träffas under kårdagar varje höst. Då ges möjligheter till gemenskap och vidareutbildning. Kåren har ett kårråd som samordnar gemensamma frågor som kåren vill driva, samt utarbetar program och årsmöteshandlingar till kårdagarna.

Honnörsstipendium vid Samariterhemmet Diakoni

Varje år delas ett Honnörsstipendium ut som är inrättat till 100-årsminnet av de första diakonissorna vid Samariterhemmet.

Stipendiet delas ut till en Diakon eller annan person som utfört en välförtjänt insats inom diakonins verksamhetsområde. Stipendiet består av en summa som årligen fastställs av styrelsen vid Samariterhemmet Diakoni.

Nominering till stipendiat kan göras av anställda vid Samariterhemmet Diakoni, medlemmar i Samariterhemmets Diakonkår, medlemmar i Samariterhemmets vänner eller medlem i styrelsen för Samariterhemmet Diakoni.

Utdelning av Honnörsstipendiet sker vid årsmötet för Samariterhemmets vänner, eller annan sammankomst med styrelsen vid Samariterhemmet Diakoni.

Här kan du läsa vilka som tilldelats Honnörsstipendium.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här