Samariterhemmet logo

Diakonkåren

Samariterhemmets Diakonkår finns till för de diakoner som genomgått diakonutbildning och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan. Idag finns 323 medlemmar runt om i Sverige och utomlands.

Diakonkåren är knuten till Samariterhemmet och fungerar som ett stöd för enskilda kårmedlemmar och för Samariterhemmets diakonala utvecklingsarbete, lokalt, nationellt och internationellt.

Kåren träffas under kårdagar varje höst. Då ges möjligheter till gemenskap och vidareutbildning. Kåren har ett kårråd som samordnar gemensamma frågor som kåren vill driva samt utarbetar program och årsmöteshandlingar till kårdagarna.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här