Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Utsikten

Daglig verksamhet för yngre med demenssjukdom

Samariterhemmet Diakoni har en särskild kompetens och erfarenhet av funktionshinder relaterade till demensdiagnoser. Utsikten är en daglig verksamhet för yngre, mellan 18 och 65 år med demenssjukdom. Syftet med verksamheten är att ge möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Den är anpassad efter den enskildes behov och önskemål.  Målsättningen är att skapa framtidstro och utsikt om att livet är meningsfullt och utvecklande funktionshinder till trots.

Utsikten erbjuder samvaro av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi bevara det friska och ge en meningsfull vardag. Vi vill också ge anhöriga stöd, uppmuntran och avlastning.

Verksamheten bygger på gemenskap tillsammans med andra i liknande situation. 

Varför är det viktigt med daglig verksamhet?

Forskning visar att insatser i ett tidigt skede kan vara av avgörande betydelse för hela livssituationen för den yngre personen med demens och deras närstående. En daglig verksamhet fyller en viktig funktion för yngre personer med demens för att bevara en god fysisk hälsa, personlighet och identitet samt att stimulera de kognitiva förmågorna för att om möjligt bromsa förloppet. Det handlar om att fånga upp och bevara så friska förmågor som möjligt med krav som samtidigt innebär att den sjuke ska känna att han eller hon klarar av saker och ting och duger som man är.

Ett av syftena med verksamheterna är att fungera som en förlängning av hemsituationen. Det vill säga att kunna erbjuda en hemlik miljö med strukturer, vardagliga rutiner, regelbundna måltider och andra vardagsbestyr. Verksamheterna kan även ge en trygghet i tillvaron för den sjuke genom ett aktivt stöd och omhändertagande från erfaren personal. Den erbjuder en social samvaro, meningsfull sysselsättning och stimulans anpassat efter personens egen förmåga.

En daglig verksamhet kan även fylla en viktig funktion för anhöriga. Verksamheten kan fungera som avlastning eller avlösning och bidrar till att man som anhörig kan fortsätta att yrkesarbeta med vetskapen om att deras respektive har det bra, blir omhändertagen och inte är ensam hemma.

Demens mitt i livet

En demenssjukdom är svår för både den drabbade och de anhöriga när den inträffar mitt i livet.

Här kan du läsa mer.

Vi tycker om att ha roligt tillsammans

Tillsammans med våra deltagare planerar vi våra dagar. Vi gör ofta utflykter, minst 1 gång per vecka. Då tar vi vår egen minibuss och kör mot olika mål. På hösten åker vi till skogen och plockar svamp som vi sedan åker hem och rensar tillsammans, och på sommaren när vädret tillåter blir det sol och bad. Vi besöker muséer, utställningar och tar dagliga promenader i fina miljöer. 

När vi inte är ute och far är vi “hemma” på Dragarbrunnsgatan 69 i våra stora rymliga lokaler. Där har både eget gym och skönhetssalong. Vi  pysslar och pusslar, spelar spel och pingis. Vi bakar och lagar mat som vi äter tillsammans och med jämna mellanrum får vi besök av sångare och musiker.

All personal på Utsikten är nu ÄTUP certifierade vilket innebär att alla har god kunskap om det som hjälper personer med funktionsvariationer att få i sig så mycket mat och näring som möjligt. 
Vi har också implementerat det som krävs av våra myndigheter – för att förebygga undernäring.

Läs mer om ÄTUP certifieringen här 

Samtal, enskilt och i grupp är också ett viktigt moment då det underlättar att upprätthålla minnesförmåga och social närvaro.

Välkommen in i vår gemenskap!

Här kan du se filmen från samtalskväll -Unga med demens, den 30 maj 2023

För att delta i verksamheten behöver du ett biståndsbeslut från din kommun.

Kontakta Seniorguide Uppsala för information om biståndsbeslut med mera.
Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag klockan 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se

Välkommen till Utsikten!

Öppettider och besöksadress

Måndag-fredag 8.00-16.00

Dragarbrunnsgatan 69
753 20 UPPSALA

Föreståndare
Anna-Pia Mikkonen
018-56 40 56
072-232 20 33

Här kan du skriva ut information om Utsikten:

Silviacertifierad verksamhet

All vår verksamhet inom vård och omsorg är silviacertifierad. Det innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård/symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation & relation.

Alla medarbetare har en grundkunskap i demensvård. Kvalité är viktigt för oss. Vi sträcker oss alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör. Därför arbetar vi med ständig kompetensutveckling.

Mer information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här