Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Utsikten

Daglig verksamhet för yngre med demenssjukdom

Sommaruppehåll v. 28 – 31. Vi ses igen måndagen den 9 augusti.

Utsikten är en daglig verksamhet för yngre, mellan 18 och 67 år med demenssjukdom. Syftet med verksamheten är att ge möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Den är anpassad efter den enskildes behov och önskemål.  Målsättningen är att skapa framtidstro och utsikt om att livet är meningsfullt och utvecklande funktionshinder till trots.

Utsikten erbjuder samvaro av hög kvalitet genom ett personligt och målinriktat arbete. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi bevara det friska och ge en meningsfull vardag. Vi vill också ge anhöriga stöd, uppmuntran och avlastning.

Verksamheten bygger på gemenskap tillsammans med andra i liknande situation. 

Forskning visar att insatser i ett tidigt skede kan vara av avgörande betydelse för hela livssituationen för den yngre personen med demens och deras närstående.

Samariterhemmet har en särskild kompetens och erfarenhet av funktionshinder relaterade till demensdiagnoser.

För deltagande behöver du ett beslut från biståndshandläggare i Uppsala kommun.

Att Utsikten är Silviacertifierad innebär att verksamheten vilar på fyra grundpelare: Personcentrerad vård / symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation & relation.

Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns tillgängligt på www.silviahemmet.se.

Vi tycker om att ha roligt tillsammans

Tillsammans med våra deltagare planerar vi våra dagar. Vi gör ofta utflykter, minst 1 gång per vecka. Då tar vi vår egen minibuss och kör mot olika mål. På hösten åker vi till skogen och plockar svamp som vi sedan åker hem och rensar tillsammans, och på sommaren när vädret tillåter blir det sol och bad. Vi besöker  muséer, utställningar och tar dagliga promenader i fina miljöer. 

När vi inte är ute och far är vi “hemma” på Dragarbrunnsgatan 69 i våra  stora rymliga lokaler. Där har både eget gym och skönhetssalong. Vi  pysslar och pusslar, spelar spel och pingis. Vi bakar och lagar mat som vi äter tillsammans och med jämna mellanrum får vi besök av sångare och musiker.

Samtal, enskilt och i grupp är också ett viktigt moment då det underlättar att upprätthålla minnesförmåga och social närvaro.

Välkommen in i vår gemenskap!

Demens mitt i livet

En demenssjukdom är svår för både den drabbade och dennes anhöriga när den inträffar mitt i livet. Forskning visar att insatser i ett tidigt skede kan vara av avgörande betydelse för hela livssituationen för den yngre personen med demens och deras närstående.

Yngre personer med demenssjukdom är en liten grupp i förhållande till äldre personer, eftersom demens är en åldersrelaterad sjukdom. Dessutom tar det ofta flera år innan rätt diagnos ställs eftersom demens förknippas med åldrandet.

De studier som finns har beskrivit att livssituationen för yngre personer med demenssjukdom skiljer sig från situationen hos äldre på flera sätt. Även om symtomen vid demensutvecklingen ter sig likartade så blir den känslomässiga reaktionen och frustrationen svårare för de yngre personerna.

Eftersom yngre personer ofta är yrkesverksamma och fysiskt intakta så blir insikten tydligare att något inte fungerar som det borde. Omgivningen förväntar sig även att arbete och det sociala livet ska fungera som vanligt. Därför får dessa personer en starkare upplevelse av maktlöshet, brist på kontroll och frustration i samband med demensutvecklingen. När man också har en god fysik och inga direkta åldersrelaterade krämpor samtidigt som man upplever ökat beroende av andra eller att man undviker pinsamma situationer, drar man sig tillbaka och undviker sociala kontakter vilket i sin tur ofta leder till isolering, lägre självkänsla och nedstämdhet.

Att förlora sitt arbete och bli förtidspensionär innebär också förlorad inkomst vilket påverkar hela familjen. Att bli rekommenderad daglig verksamhet är något som många känner sig tveksam till eftersom verksamheten förknippas med något som är till för äldre personer.

Här kan du läsa mer om Unga med demens.

Öppettider och besöksadress

Måndag-fredag 8.00-16.00

Dragarbrunnsgatan 69
753 20 UPPSALA

Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss.

Föreståndare
Anna-Pia Mikkonen
018-56 40 56
072-232 20 33

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

Högmässa hela sommaren

Välkommen till Samariterhemmets kyrka varje söndag kl 10.