ball-2585603_1920

Samtalsmottagning för äldre

Viktig information med anledning av Corona

Behovet att få samtala med någon om svåra saker minskar inte i coronatider. Samtalsmottagningen för Äldre fortsätter med samtalen, men eftersom vi inte vill utsätta någon för onödiga risker hålls alla samtal per telefon en tid framöver.


Du är som vanligt välkommen att boka ditt samtal. All information på hur du får tag på oss hittar du nedan.

Samariterhemmets samtalsmottagning för Äldre

Samariterhemmet - utbildning - Samtalets svarta låda - kompetens och brukarkunskap i det svåra samtalet med äldre -Diakoni och kyrka

Samtalet - en obeskrivlig kraft

Samtalet oss människor emellan kan ha en obeskrivlig kraft. Värdet av att få lätta sitt hjärta, att dela sina tankar, att i trygghet få sätta ord på det som tynger och som oroar är stort, likaså värdet av att få stöd och mod att berätta om det man aldrig trott man skulle våga dela med någon annan.

Det kan ha ett särskilt värde att samtala med någon utomstående, någon som varken är familj, vän eller arbetskamrat, någon som kan konsten att lyssna och som dessutom har särskild kunskap, förståelse och möjlighet att förklara och göra oss något mer trygga med det som sker.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har under 130 år erbjudit stöd till människor i alla åldrar i bekymmersamma livssituationer. Vi har en lång tradition och erfarenhet av att möta människor i livets alla skeden och kunskap om samtalets innebörd och betydelse när livet blir svårt.  Det finns inga krav på medlemskap i Svenska kyrkan för att vända sig till samtalsmottagningen.

För dig som vill läsa mer om samtalets obeskrivliga kraft.

Med egna ord, en brukarstudie om diakonernas konfidenter.

Samtalsmottagningen erbjuder

  • Samtal med diakon eller präst.
  • Samtalsmottagning för Äldre. Kostnadsfria samtal med diakon och präst samt kostnadsfria terapeutiska samtal med legitimerade psykoterapeuter, alla med tystnadsplikt.
  • Livsberättarsamtal – samtalsgrupper för årsrika.
  • Föreläsningar om och handledning i äldrefrågor.

Boka ett samtal

Telefontid måndagar 9.00 – 11.00  

Ring: 073-074 78 23

Maila: Samtalsmottagning1@samariterhemmet.se

Vi finns på: Dragarbrunnsgatan 70 (entré Samariterhemmets vårdcentrum)

Läs om tystnadsplikt här.

Livsberättargrupper

Behovet av att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och blir viktigare ju äldre vi blir. 

Syftet med gruppen är att ge samvaro, ökad livslust och självmedkänsla. Samtalsgruppen består av 6–8 deltagare och vi träffas två timmar, en gång i veckan under tio veckor och leds av utbildade gruppledare. Vi bjuder på fika. Allt är kostnadsfritt.

En studie om Livsberättargrupper.

Anmäl dig till någon av vårens livsberättargrupper.

5 mars 2020

Plats: Café Ovan där, Gränby Centrum, plan 3
Tid: Torsdagar kl.10.00 – 12.00

För information och anmälan:
britta.gunsarfs@samariterhemmet.se
076-109 24 40

22 april 2020

Plats: Uppsala Stadsbibliotek
Tid: Onsdagar kl.10.00 – 12.00

För information och anmälan:
yvonne.gustafsson@samariterhemmet.se
072-749 12 83

Psykoterapeuter verksamma vid samtalsmottagningen

 

 

 
Barbro Johansson
Legitimerad sjukgymnast samt legitimerad psykoterapeut med existentiell inriktning.

 

 

 
Ulla Arnell
Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi (psykoterapi och handledning).
 
Olga Klauber
Resurs för samtal runt aggressions- och våldsproblematik
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad EMDR-terapeut.

 

Samuel Gaunitz
Resurs för samtal med äldre män
Leg. psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi (metodutveckling / utvärdering, behandling / rådgivning samt konsultation / handledning) och psykoterapihandledare.

Präster och diakoner verksamma vid samtalsmottagningen

Präst, teol.dr, direktor vid Samariterhemmet

Välkommen att boka samtal!