Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Våra stödjare

Tack till Uppsala kommun, alla stiftelser och fonder, företag och församlingar som ger sitt stöd för ett medmänskligare samhälle.

Äldrenämnden,
Uppsala kommun
2020 – 2023

Socialnämnden,
Uppsala kommun
2020 – 2023

Stiftelsen Elisabethemmet
2023

Gärsnäs församling
2021 – 2023

Simrishamns församling
2021 – 2023

Tomelillabygdens församling
2021 – 2023

Stiftsstyrelsen
Lund stift
2021 – 2023

Sparbanken Skåne
2023

Sodalitium Majus Lundense
2023

Skebostiftelsen
2022 – 2023

Stiftelsen Vallby Sparbanks Minnesfond
2021

Ulla och Curt Nicolins Stiftelse
2021 – 2022

Världsklass Uppsala
2021

Johanniterorden i Sverige
2020, 2024

Stiftelsen Edla och Gustaf Th Lindbergs Donationsfond
2020 –

Kiviks Rotaryklubb
2022

Hultmans stiftelse för forskning och bistånd
2023, 2024

CM Fleetwoods testamentsfond
2023

Uppsala Hemsysterskolas fond
2020-2023

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete med andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här