Samariterhemmet logo

Äldrecenter

Att umgås och göra saker tillsammans med andra är något vi alla längtar efter och behöver i livet. Äldrecenter är en verksamhet som riktar sig till dig som bor i Uppsala kommun, är 65+ och längtar efter social gemenskap. Här kan du umgås med dina gamla vänner och samtidigt träffa nya.

Målsättning

Målet med verksamheten är att förbättra din fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa samt att du ska hitta nya kontakter och själv skapa dig ett socialt sammanhang utanför verksamheten.

Vi människor är sociala varelser, beroende av varandra för att överleva. Vi behöver andra för att spegla oss mot och få bekräftelse. Vi behöver göra saker tillsammans med andra, prata, uttrycka oss och lyssna tillsammans med andra.

Välbefinnande och hälsa är två viktiga delar som påverkar vår livskvalitet. Äldrecenter vill skapa möjligheter till vänskap och gemenskap, ge stöd och bidra till att göra vardagen meningsfull. Vi vill motverka ensamhet och hjälpa till så att fler äldre hittar vägar till att uppleva välbefinnande.

4 sätt som främjar vår livskvalité och skyddar oss mot fysisk och psykisk ohälsa.

  • Fysisk aktivitet förebygger fysisk och psykisk ohälsa samt lindrar depression.
  • Någon att prata med.
  • Goda matvanor och att äta tillsammans med andra.
  • Sociala miljöer och aktiviteter med regelbunden kontakt med andra människor, känna sig behövd och att träffa släkt och vänner.  

Vad säger forskning om äldres ensamhet?

Ensamhet kan vara frivillig eller ofrivillig. Den kan vara objektiv eller subjektiv. Vi kan uppleva stark ensamhet fast vi har många sociala kontakter och relationer. Vi kan kännas oss ensamma även i andras sällskap. En del människor har å andra sidan få sociala kontakter utan att känna sig ensamma. Läs mer här.

Vill du delta?

Kontakta föreståndare
Christina Rangstedt

christina.rangstedt@samariterhemmet.se

Telefon: 073 – 069 65 06 

Besöksadress:
Kungsängsgatan 48, ingång från gården. Du kan lätt ta dig hit med buss eller färdtjänst.

Samtalsmottagning för Äldre

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre erbjuder äldre som känner att de är i behov av att tala med någon, kostnadsfria samtal med ”ålderkompetenta” leg psykoterapeuter, dvs terapeuter som har kunskap om äldre och åldrande och som dessutom själva är 60 plus. Läs mer här.

Skriv ut info om Äldrecenter här

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här