Samariterhemmet logo

Samtalsmottagning för äldre, Uppsala


Samtalsmottagning för äldre erbjuder samtal med legitimerade psykoterapeuter till dig som är äldre och känner att du vill prata med någon.
Samtal med ”ålderskompetenta” leg psykoterapeuter, dvs terapeuter som har kunskap om äldre och åldrande och som dessutom själva är 60 plus.

Kanske har du behov att tala om;

 • Övergången till livet som pensionär
 • Minnena från en svår barndom som kommer åter
 • Ångesten och oron inför åldrandet och döden
 • Ensamheten och längtan efter att få sluta sina dagar
 • De nära relationerna som inte är som man önskar
 • Rädslan för någon man är beroende av
 • Skammen över att dricka för mycket
 • Oron över att åldras som hbtq-person?

Samtalsmottagning för äldre erbjuder terapeutiska samtal till äldre som vårdats eller vårdas för post covid-19/post sepsis eller annan livshotande sjukdom och som har behov av att tala med någon om vad de gått igenom.

Kanske har du behov att tala om;

 • Sjukdomen man drabbats av
 • Sviterna efter covid-19
 • Känslor av förvirring, oro och stress
 • Upplevelser under intensivvården
 • Minnen från tiden i respirator
 • Mardrömmar och hallucinationer
 • Smärtor och känslan av att kroppen ska brista
 • Att återvända till livet efter tron att man skulle dö

Vi erbjuder terapeutiska samtal, i regel mellan ett till tio stycken. Inte längre behandlingar.
Vi erbjuder både samtal per telefon och samtal i vårt samtalsrum på Dragarbrunnsgatan 70.

Läs om tystnadsplikt här.

Boka ett samtal
Telefontid måndagar 9.00 – 11.00  
Ring: 073-074 78 23

Maila: Samtalsmottagning1@samariterhemmet.se

Vi finns på: Dragarbrunnsgatan 70 (entré Samariterhemmets vårdcentrum)

Charlotte Engel
Verksamhetschef, Teol Dr diakon
charlotte.engel@samariterhemmet.se
076-805 33 11

Samtalet – en obeskrivlig kraft

Samtalet oss människor emellan kan ha en obeskrivlig kraft. Värdet av att få lätta sitt hjärta, att dela sina tankar, att i trygghet få sätta ord på det som tynger och som oroar är stort, likaså värdet av att få stöd och mod att berätta om det man aldrig trott man skulle våga dela med någon annan.

Det kan ha ett särskilt värde att samtala med någon utomstående, någon som varken är familj, vän eller arbetskamrat, någon som kan konsten att lyssna och som dessutom har särskild kunskap, förståelse och möjlighet att förklara och göra oss något mer trygga med det som sker.

Samariterhemmet har under 140 år erbjudit stöd till människor i alla åldrar i bekymmersamma livssituationer. Vi har en lång tradition och erfarenhet av att möta människor i livets alla skeden och kunskap om samtalets innebörd och betydelse när livet blir svårt.  

För dig som vill läsa mer om samtalets obeskrivliga kraft.

Existentiell ensamhet
hos äldre och sköra lindras med samtal

– Att få berätta hur man har det och hur man mår, både i formella grupper och informella med familj och vänner, har betydelse. Speciellt med andra som gått igenom samma sak, där man kan mötas kring den erfarenheten. Det är inget nytt, men jag hade kanske inte tänkt mig att det var så viktigt, berättar Helena Larsson, doktorand i vårdvetenskap vid Malmö universitet, helena.larsson@mau.se

Ta del av hela artikeln här.

Psykoterapeuter verksamma
vid samtalsmottagningen Uppsala

Ulla Arnell

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi (psykoterapi och handledning).
Tillsammans med Charlotte Engel primus motor och initiativtagare till Samtalsmottagning för Äldre.

Eva-Marie Eneroth Säll

Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, beteendevetare, utbildning i KBT för legitimerade psykoterapeuter samt handledare/lärare i psykoterapi. 

Barbro Johansson

Legitimerad sjukgymnast samt legitimerad psykoterapeut med existentiell inriktning


Gerd Olingdahl

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi. Mångårig psykoterapeutisk erfarenhet från psykiatrisk öppenvård. Trauma, stressproblematik, relationsproblem, livskriser och personliga förluster

Margareta Wennberg

Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning med 30-års erfarenhet av olika former av samtalsbehandlingar för många olika slags besvär 

Kjell Lampinen
Leg Psykolog och Leg Psykoterapeut. Godkänd handledare i relationell psykoterapi och EMDR

Ditte Liss
Leg. psykoterapeut. Certifierad terapeut i visualiserande psykoterapi/symboldrama, mindfulnessinstruktör, fil.mag musikterapeut, leg. arbetsterapeut

Pernilla Magnusson
Beteendevetare, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt certifierad EMDR-terapeut. Stor vana att möta människor i kris och att hjälpa dem att bearbeta svåra trauman de varit med om.   

Psykoterapeuter, extra resurser vid
Samtalsmottagningen Uppsala

Olga Klauber

Resurs för samtal runt aggressions- och våldsproblematik
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad EMDR-terapeut

Kina Nygren

Psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker, psykodynamisk inriktning. Min utgångspunkt är den förändringskraft som ligger i att arbeta med varje individs svårigheter som de tar sig uttryck här och nu. 

Tommi Räihä

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Certifierad EMDR behandlare, kris och traumabehandlingVälkommen att boka samtal!

Ett stort tack till er!

2020

Äldrenämnden och Socialnämnden Uppsala kommun

Johanniterorden i Sverige

Stiftelsen Edla och Gustaf Th Lindbergs Donationsfond

2021

Äldrenämnden och Socialnämnden Uppsala kommun

Ulla och Curt Nicolins Stiftelse (särskilda medel för äldre post covid-19 patienter och äldre som vårdats för annan livshotande sjukdom)

Skebostiftelsen

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här