Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Om oss

Medmänsklighet sedan 1882

Samariterhemmet är en organisatoriskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Vi bedriver diakoniverksamhet såväl i egen regi, som i nära relation till andra aktörer inom Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vårt fokus är att bidrar till ett medmänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

Arbetet leds av direktor Erik Eckerdal. Vi har en styrelse som beslutar och har det yttersta ekonomiska ansvaret för stiftelsen. Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år. Styrelsens ledamöter får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag och inga pensionskostnader utgår för styrelseledamöter.

År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. 

Efter hand invigdes ett barnhem år 1886, jämte ett nytt sjukhus år 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor.

Läs mer om vår historia här.

Vår historia

Ebba Boström – grundare av Samariterhemmet

Ebba Boström född den 5 september 1844 i Uppsala, grundade Samariterhemmet. Med inspiration från England, där hon arbetat vid diakonissanstalt i London ville hon grunda ett fattigsjukhus. Efter hemkomsten till Sverige övertog hon år 1882 Sedlighetsföreningen i Uppsalas räddningshem. 

Vad betyder diakoni?

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder service/tjäna. Det bygger på det Jesus undervisade om att älska sin medmänniska. Rollen att serva och tjäna har alltid varit central i kyrka och församlingsliv.  Man har alltid varit aktiv med att söka de socialt utsatta och mest sårbara i samhället där ingen annan hjälp funnits, Samariterhemmet inget undantag.

Diakoni handlar inte bara om att hjälpa för stunden. Alla som behöver ska få hjälp och alla kan hjälpa. Målet är att göra det möjligt för människor att känna sig värdefulla, att se sitt eget värde, och ta tillvara deras potential. Diakoni är med andra både att arbeta med människor och för människor samtidigt. Men det handlar också om ett reformatoriskt arbete, att förändra grundläggande samhällsystem för att motverka social utsatthet.

Våra verksamheter

Vård och omsorg: Ebbagården – Demensboende, Utsikten – Daglig verksamhet för yngre personer med minnesproblematik, Kungsängsgården – Eget boende för äldre, hemvård samt Äldrecenter för äldre som önskar social samvaro.

Sociala verksamheter: Äldrecenter, Kungsängsgården – trygghetsboende, Samtalsmottagning för Äldre i Uppsala och på Österlen, Diakonkåren, Samariterhemmets vänner samt Samariterhemmets syförening

Utbildning: Vi bedriver utbildningar inom vård och omsorg samt i diakonalt och socialt arbete i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

Hotell och konferens: Mitt i centrala Uppsala, men ändå lugnt och skönt läge erbjuder vi ett mysigt boende för besökaren, konferenslokaler samt restaurang och catering.

Fastighet: Vi äger och förvaltar drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler vilka hyrs ut externt eller används i den egna verksamheten. 

Samariterhemmets Styrelse

Ann-Christin Norrström, tidigare vd Länsförsäkringar Uppsala, styrelseordf.
Stefan Nilsson, tidigare vVD Handelsbanken, v. styrelseordf.
Annica Anderbrant, domprost Uppsala Domkyrkoförsamling
Gunnar Hedberg, tidigare ordförande Kommunstyrelsen Uppsala
Gustaf Almkvist, jur.dr, domare
Erland Olsson, vd vårdföretaget Sofrosyne AB
Arne Skoglund, vd Arne Skoglund fastigheter AB
Gunn-Henny Dahl, vd/ägare
Anders Johansson, kontraktsprost och kyrkoherde, repr. för Samariterhemmets vänner
Karin Bergendorff, diakon, repr. för Diakonkåren
Susanna Pettersson, diakon, repr. för Diakonkåren

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt.

Arga unga människor

Välkommen till en seminariedag där unga människor står i fokus.

» Läs mer här

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här