Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Om oss

Medmänsklighet sedan 1882

Samariterhemmet är en organisatoriskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Vi bedriver diakoniverksamhet såväl i egen regi, som i nära relation till andra aktörer inom Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vårt fokus är att bidrar till ett medmänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

Vår historia

Ebba Boström (1844 – 1902)

Ebba Boström född den 5 september 1844 i Uppsala, grundade Samariterhemmet. Med inspiration från England, inledde hon sitt arbete i centrala Uppsala 1882.

På Bäverns gränd 13 gav hon prostituerade ett hem, utbildning och en möjlighet till annan utkomst. Verksamheten växte med barnhem (1886) och hem för personer med mental funktionsnedsättning.

1893 grundade Ebba Boström Samariterhemmets sjukhus, med syftet att ge vård till de fattiga i vårt samhälle. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor.

År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. 
Läs mer om vår historia här.

Vad betyder diakoni?

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder service/tjäna. Det bygger på det Jesus undervisade om att älska sin medmänniska. Rollen att serva och tjäna har alltid varit central i kyrka och församlingsliv.  Man har alltid varit aktiv med att söka de socialt utsatta och mest sårbara i samhället där ingen annan hjälp funnits, Samariterhemmet inget undantag.

Diakoni handlar inte bara om att hjälpa för stunden. Alla som behöver ska få hjälp och alla kan hjälpa. Målet är att göra det möjligt för människor att känna sig värdefulla, att se sitt eget värde, och ta tillvara deras potential. Diakoni är med andra både att arbeta med människor och för människor samtidigt. Men det handlar också om ett reformatoriskt arbete, att förändra grundläggande samhällsystem för att motverka social utsatthet.

Våra verksamheter

Vård och omsorg: Ebbagården – Demensboende, Utsikten – Daglig verksamhet för yngre personer med demensproblematik, hemvård samt Äldrecenter för äldre som önskar social samvaro.

Sociala verksamheter: Äldrecenter, Kungsängsgården – Eget boende för äldre, Samtalsmottagning för Äldre i Uppsala och på Österlen, Diakonkåren, Samariterhemmets vänner samt Samariterhemmets syförening

Utbildning: Vi bedriver utbildningar inom vård och omsorg samt i diakonalt och socialt arbete i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

Hotell och konferens: Mitt i centrala Uppsala, men ändå lugnt och skönt läge erbjuder vi ett mysigt boende för besökaren, konferenslokaler samt restaurang och catering.

Fastighet: Vi äger och förvaltar drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler vilka hyrs ut externt eller används i den egna verksamheten. 

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt.

Samariterhemmets adventskalender

I årets adventskalender får vi ta del av kloka & tänkvärda citat (FB, Insta o LinkedIn).

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här