Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Om oss

Samariterhemmet 140 år – Medmänsklighet sedan 1882

Samariterhemmet Diakoni är en organisatoriskt och ekonomiskt självständig stiftelse. Vi bedriver diakoniverksamhet såväl i egen regi, som i nära relation till aktörer inom Svenska kyrkan och i samarbete med andra samfund, organisationer och myndigheter. Vårt fokus är att bidra till ett medmänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

Vår historia

Samariterhemmet har sedan 1882 bidragit till ett medmänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer. Men hur startade allt egentligen och vad har hänt under de decennier som gått. Följ med på Samariterhemmets resa från då till nu.

Ebba Boström (1844 – 1902)

Ebba Boström född den 5 september 1844 i Uppsala, grundade Samariterhemmet. Med inspiration från England, inledde hon sitt arbete i centrala Uppsala 1882.

På Bäverns gränd 13 gav hon prostituerade ett hem, utbildning och en möjlighet till annan inkomst. Verksamheten växte med barnhem (1886) och hem för personer med mental funktionsnedsättning.

1893 grundade Ebba Boström Samariterhemmets sjukhus, med syftet att ge vård till de fattiga i vårt samhälle. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor.

År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. 

Läs mer om vår historia här.

Vad betyder diakoni?

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder service/tjäna. Det bygger på det Jesus undervisade om att älska sin medmänniska. Rollen att serva och tjäna har alltid varit central i kyrka och församlingsliv.  Man har alltid varit aktiv med att söka de socialt utsatta och mest sårbara i samhället där ingen annan hjälp funnits, Samariterhemmet Diakoni är inget undantag.

Diakoni handlar inte bara om att hjälpa för stunden. Alla som behöver ska få hjälp och alla kan hjälpa. Målet är att göra det möjligt för människor att känna sig värdefulla, att se sitt eget värde, och ta tillvara deras potential. Diakoni är med andra både att arbeta med människor och för människor samtidigt. Men det handlar också om ett reformatoriskt arbete, att förändra grundläggande samhällsystem för att motverka social utsatthet.

Våra verksamheter

Vård och omsorg: Ebbagården – Demensboende, Utsikten – Daglig verksamhet för yngre personer med demensproblematik, hemvård.

Sociala verksamheter: Äldrecenter, Kungsängsgården – Eget boende för äldre, Samtalsmottagning för Äldre i Uppsala och på Österlen, Ebbamottagningen – En verksamhet för att hjälpa framför allt kvinnor som har utsatts för sexuell exploatering. Mottagningen är specialiserad för personer som skadar sig med sex, fått ersättning för sexuella tjänster eller utsätts för människohandel. KAST-mottagningen finns för personer som köper sex eller har tvångsmässiga sexuella vanor.
Samariterhemmets vänner samt Samariterhemmets syförening.

Utbildning: Vi bedriver utbildningar inom vård och omsorg samt i diakonalt och socialt arbete i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

Kyrka: Vi har ett aktivt gudstjänstliv i Samariterhemmets kyrka. Morgonböner under veckodagarna, högmässa varje söndag och vi firar alla kyrkans högtider året om.

Hotell och konferens: Mitt i centrala Uppsala, men ändå lugnt och skönt läge erbjuder vi ett mysigt boende för besökaren samt konferenslokaler.

Fastighet: Vi äger och förvaltar drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler vilka hyrs ut externt eller används i den egna verksamheten. 

Samariterhemmet är godkänd som idéburen stiftelse. Läs mer om vad det innebär här

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här