Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Syftet med att vara idéburen verksamhet och stiftelse

Samariterhemmet Diakoni har blivit godkänd som idéburen stiftelse hos Kammarkollegiet.

Samariterhemmet Diakoni är en diakonal mötesplats som vill bidra till ett medmänskligare samhälle. Vår verksamhet vilar på en kristen värdegrund. Vi vill möta människor i utsatthet, boende och vårdtagarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Viktigt i vårt arbete är värdighet, hopp och livsglädje och att varje människa är unik!

Samariterhemmet Diakoni är en idéburen verksamhet. Vad betyder det?

– I Sverige bedrivs vård och omsorg oftast av offentlig verksamhet som kommuner och regioner har ansvar för. Men också privata aktörer som jobbar på uppdrag av kommuner och regioner. Och det finns en tredje typ av organisation som kallas idéburna och det är icke vinstutdelande verksamheter. Det kan vara stiftelser, precis som vi är eller kooperativa organisationer, ekonomiska eller ideella föreningar.

Samariterhemmet Diakoni är en stiftelse. Vad betyder det?

En stiftelse har inte några ägare och det betyder att allt eventuellt överskott ska gå tillbaka till verksamheten. Vi ska också se till att stiftelsens verksamhet lever vidare i minst 150 år till så vi har ett mycket långsiktigt perspektiv på vår verksamhet.

Vi drivs utan vinstsyfte, vad betyder det?

– Just själva meningen med att vara idéburen är viktig. Skillnaden med exempelvis aktiebolag som bedriver vård och omsorg är att de har ägare med vinstkrav, det har inte vi. Vårt överskott ska alltid gå tillbaka till verksamheten.

Det finns en ny lag om idéburen verksamhet. Vad innebär den?

– Vid årsskiftet fick vi en ny lag i Sverige där kommuner och regioner kan reservera kontrakt för att upphandla idéburna vård- och omsorgsgivare för olika uppdrag både med LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihet).

Lagen förbjuder även värdeöverföring från registrerade idéburna organisationer och är därmed en garant för att pengarna stannar i verksamheten.