Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Samariterhemmet logo

Ebbamottagningen

Sidan är under upparbetning.

Ebbamottagningen

Ebbamottagningen, en satsning Samariterhemmet gör för att hjälpa framför allt kvinnor som har utsatts för sexuell exploatering. Mottagningen ligger på Samariterhemmet och är specialiserad för personer som skadar sig med sex, fått ersättning för sexuella tjänster eller utsätts för människohandel.

Ta del av SVT-inslag.

Det effektivaste sättet att minska prostitutionen är att få män att inte vilja köpa sex. Ta del av inslaget om Ebbamottagningen som Samariterhemmet planerar att starta för att bidra till minskad prostitution.

Samariterhemmet grundades 1882 i Uppsala av Ebba Boström med syfte att hjälpa kvinnor i prostitution att få utbildning och nya vägar till försörjning. Dagligen betalas kvinnor och flickor, män och pojkar för sexuella tjänster och prostitution, skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Dagligen köper personer sexuella tjänster eller har andra former av tvångsmässigt sexuellt beteende. Idag saknar Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ett samlat och kvalificerat arbete som erbjuder adekvat råd, stöd och behandling till dessa och deras anhöriga.

För närvarande arbetar Samariterhemmet Diakoni för att etablera en ”Ebbamottagning” som utvecklar verksamma metoder för att tillgodose ovanstående gruppers lika rätt till direkt vård och stöd, oavsett ålder, kön och sexuell identitet.

Ebbamottagningen skulle bli en unik verksamhet, dels lokalt som den enda specialiserade mottagningen i Uppsala kommun/län, dels nationellt genom ett brett spektrum av stöd, hjälp och behandling; psykosocialt råd och stöd¸ behandlande samtal med leg psykoterapeuter, själavård/existentiella samtal, medicinsk rådgivning, juridisk rådgivning samt fysioterapi/stresshantering. Detta ska ske via drop-in-mottagning, telefonrådgivning, uppsök/hembesök samt samtal/samtalsgrupper. Det förväntade resultatet är en modell, möjlig att överföra och anpassa till andra kommuner för att arbetet mot prostitution och sexuell exploatering ska bli likvärdigt i hela landet.

Startdatum: oklart.

Vi lägger in mer information allt eftersom.

Charlotte Engel, Teol dr Diakon
Verksamhetschef inom sociala verksamheter
Ansvarig för utveckling och etablering av Ebbamottagningen
Charlotte.engel@samariterhemmet.se
070 508 11 33

Föräldrastöd

Varsågod, här kan du ladda ner foldern. Klicka på bilden.

Stort tack för beviljade medel 2021!

Socialnämnden Uppsala kommun

Hultmans stiftelse för forskning och bistånd

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Veckans meny

Lunch varje vardag kl 11–14.

» Läs mer här

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här