Samariterhemmet logo

Info från din hyresvärd

Innan du flyttar in

Det finns en hel del att tänka på före inflyttning. Nedan en liten checklista som kan vara bra att pricka av innan flytt.

Kontakta Adressändring på adressändring.se eller via tel: 0771-97 98 99. De meddelar de flesta centrala myndigheter om att du bytt adress. Sen kan det ju vara bra att även vänner, bekanta och arbetsgivare med flera känner till din nya adress.

Teckna en hemförsäkring. Den ersätter skador och värden, exempelvis vid inbrott och brand. Försäkringen kan också täcka kostnader om det inträffar saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Vissa fungerar även som reseförsäkring.

Vattenfall är elnätägare i Uppsala. Därför behöver du kontakta dem både vid in- och utflytt. Du kan sedan själv byta elhandelsleverantör till den som du önskar.

Hur och när betalar jag hyran?

Inbetalningskort för hyran skickas ut kvartalsvis. Hos oss tillämpar vi så kallad förskottshyra. Det vill säga att du senast den sista dagen i månaden betalar för kommande månad. 

Kan jag ha husdjur?

Om du har ett husdjur eller vill skaffa ett, hör av dig till oss innan. Det kan vara någon i ditt trapphus som är allergisk. 

Du som har balkong

Ett extra rum när säsongen och vädret tillåter är alltid skönt. Om du vill hänga upp balkonglådor vill vi att du vänder dem inåt, av säkerhetsskäl. Då kan du dessutom njuta mer av dina blommor.

Det går alldeles utmärkt att vädra saker på balkongen, förutom mattor. Behöver du skaka och vädra dina mattor så finns det vädringsställ på gården.

När jag flyttar ut

När du vill flytta ut, vill vi att du säger upp lägenheten skriftligen till din hyresvärd. Brev eller mejl går lika bra. Om det är fler än en person som står som hyresgäst på kontraktet behöver båda skriva på uppsägningen. När behöver jag göra det? Vid månadsskiftet senast tre månader innan flytt. 

Så snart en lägenhet är uppsagd börjar vi kontakta nya intressenter. Därför kan det hända att vi behöver visa lägenheten även under uppsägningstiden. Självklart kontaktar vi dig innan.

Senast klockan 12.00 dagen efter den dag då hyresavtalet upphör att gälla behöver lägenheten vara tom så att den nya hyresgästen kan flytta in. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen första vardagen därefter. Vi kan naturligtvis komma överens om en annan tid vid behov. Det är bara att höra av dig så löser vi det.

Vi förväntar oss att lägenheten är ren och fin när du lämnar. Känner du att du inte hinner med att städa lägenheten själv så kan du köpa den tjänsten av Samariterhemmet. Kontakta din hyresvärd så löser vi det.

Innan du lämnar lägenheten brukar vi göra en så kallad avflyttningsbesiktning tillsammans med den som flyttar ut. Det innebär att:

1.Vi tittar över om det finns några skador som inte anses som normalt slitage. Om det finns, gör vi en kostnadsvärdering på skadan som vi fakturerar dig.

2.Vi tittar så att lägenheten är ren och fin. Om det brister kommer vi överens om att bättra på städningen, alternativt att din hyresvärd åtar sig det mot betalning.  

I samband med avflyttningen ska samtliga nycklar till lägenheten, även kopior som du själv bekostat, lämnas in till samma ställe där du en gång hämtade ut dem. 

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här