Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Innan du flyttar ut

När du vill flytta ut, vill vi att du säger upp lägenheten skriftligen till din hyresvärd. Brev eller mejl går lika bra. Om det är fler än en person som står som hyresgäst på kontraktet behöver båda skriva på uppsägningen. När behöver jag göra det? Vid månadsskiftet senast tre månader innan flytt. 

Så snart en lägenhet är uppsagd börjar vi kontakta nya intressenter. Därför kan det hända att vi behöver visa lägenheten även under uppsägningstiden. Självklart kontaktar vi dig innan.

Senast klockan 12.00 dagen efter den dag då hyresavtalet upphör att gälla behöver lägenheten vara tom så att den nya hyresgästen kan flytta in. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen första vardagen därefter. Vi kan naturligtvis komma överens om en annan tid vid behov. Det är bara att höra av dig så löser vi det.

Vi förväntar oss att lägenheten är ren och fin när du lämnar. Känner du att du inte hinner med att städa lägenheten själv så kan du köpa den tjänsten av Samariterhemmet. Kontakta din hyresvärd så löser vi det.

Innan du lämnar lägenheten brukar vi göra en så kallad 
avflyttningsbesiktning tillsammans med den som flyttar ut. Det innebär att:

1. Vi tittar över om det finns några skador som inte anses som normalt slitage. Om det finns, gör vi en kostnadsvärdering på skadan som vi fakturerar dig.

2. Vi tittar så att lägenheten är ren och fin. Om det brister kommer vi överens om att bättra på städningen, alternativt att din hyresvärd åtar sig det mot betalning.  

I samband med avflyttningen ska samtliga nycklar till lägenheten, även kopior som du själv bekostat, lämnas in till samma ställe där du en gång hämtade ut dem. 

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här