Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Historia

Medmänsklighet sedan 1882

Ebba Boström – grundare av Samariterhemmet

Ebba Boström, född 5 september 1844, död 10 maj 1902 i Uppsala, grundade Samariterhemmet i Uppsala.  Med inspiration från England, där hon arbetat vid diakonissanstalt i London ville hon grunda ett fattigsjukhus. Efter hemkomsten till Sverige övertog hon år 1882 Sedlighetsföreningen i Uppsalas räddningshem. 

År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. 

Efter hand invigdes ett barnhem år 1886, jämte ett nytt sjukhus år 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor.

Tiden efter Ebba Boström

En sjuksköterskeutbildning startades år 1946, vilken upphörde år 1975 då Landstinget började vidareutbildning av sjuksköterskor i lokalerna.

Kyrkomötet beslutade år 1996 om att bara tre institutioner, istället för fem, skulle bedriva diakonutbildning, och Samariterhemmets sista studentkull av blivande diakoner gick ut år 1997.

Under 1900-talet var Samariterhemmet ett uppskattat privatsjukhus fram till år 1970 då Uppsala Läns Landsting blev huvudman för sjukvårdsverksamheten. Nya sjukhuset invigdes år 1971. Stiftelsen äger dock fortfarande sjukhuset och marken.

1961 invigdes trygghetsboendet Kungsängsgården.

Från 1971 blev Samariterhemmets kyrka under några år stadsdelskyrka i Mikaelsdistriktet av Domkyrkoförsamlingen.

1977 startas patienthotellet, numera Duvan Hotell.

1993 startas gruppboendet för dementa, Ebbagården.

1999 startades Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården på Samariterhemmet.

Annan vård och omsorg om äldre och utsatta har alltid varit en viktig del i Samariterhemmets verksamhet. Vill du läsa mer om Samariterhemmets historia har Tuulikki Koivunen Bylund skrivit en doktorsavhandling om Ebba Boström: “Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902” (1994).

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här

Arga unga människor

Välkommen till en seminariedag där unga människor står i fokus.

» Läs mer här