Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Historia

Medmänsklighet sedan 1882

Ebba Boström – grundare av Samariterhemmet

Ebba Boström (5 september 1844 – 10 maj 1902) grundare av Samariterhemmet föddes i Uppsala.  Med inspiration från England, där hon arbetat vid diakonissanstalt i London ville hon grunda ett sjukhus för fattiga. Efter hemkomsten till Sverige övertog hon år 1882 Sedlighetsföreningen i Uppsalas räddningshem. 

Efter hand invigdes ett barnhem år 1886, jämte ett nytt sjukhus år 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor.

År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. 

Ebba Boström beskrevs som en rikt utrustad kvinna. Hon var född till att leda och var en starkt, impulsiv, skapande personlighet samtidigt som hon ägde barnets omedelbarhet och enkelhet. Som kristen var hon framför allt en trons, bönens och kärlekens människa.

Tiden efter Ebba Boström

En sjuksköterskeutbildning startades år 1946, vilken upphörde år 1975 då Landstinget började vidareutbildning av sjuksköterskor i lokalerna.

Kyrkomötet beslutade år 1996 om att bara tre institutioner, istället för fem, skulle bedriva diakonutbildning, och Samariterhemmets sista studentkull av blivande diakoner gick ut år 1997.

Under 1900-talet var Samariterhemmet ett uppskattat privatsjukhus fram till år 1970 då Uppsala Läns Landsting blev huvudman för sjukvårdsverksamheten. Nya sjukhuset invigdes år 1971. Samariterhemmet äger fortfarande fastigheten och marken.

Vård och omsorg om äldre och utsatta har alltid varit en viktig del i Samariterhemmets verksamhet. Vill du läsa mer om Samariterhemmets historia har Tuulikki Koivunen Bylund skrivit en doktorsavhandling om Ebba Boström: “Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902” (1994).

Fler viktiga årtal i Samariterhemmets historia

Vill du läsa mer om Ebba Boström och andra kulturpersoner som ligger begravda på Uppsala Kyrkogård? Då kan du klicka här

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt.