Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Viktiga årtal i Samariterhemmets historia

1882Första hemmet startade på Bäverns gränd 13 för prostituerade
1883Praktiska skolan startade för att utbilda och på så sätt ge möjlighet till annan inkomst för de prostituerade kvinnorna
1884Nervsjukhemmet öppnades (-1966)
1886Barnhemmet klart
1887Räddningshem för flickor på Dragarbrunnsgatan 74 fram t.o.m. 1890
1893Samariterhemmets sjukhem invigs den 24 januari
1893Systrarna bildar ett systersamfund med gemensam dräkt
1894Elevhemmet vid Kungsgatan invigs
1894Mariehem gavs i gåva till Ebba Boström för att användas som vilohem
1899Ebba Boström lämnar över hela verksamheten till Diakonistiftelsen Samariterhemmet
1899Från 1 januari hade Samariterhemmet en styrelse med ärkebiskopen som ordförande
1902Ebba Boström, Samariterhemmets grundare avlider
1906Samariterhemmet startar en församlingssysterutbildning
1905Otto Centerwall, pastor och föreståndare (1905-1944)
1906Systerutbildningen blev uppdelad i två linjer 1. Församlingssysterlinjen 2. Diakonisslinjen
1907Den första församlingssysterinvigningen
1912Den första diakonissinvigningen
1917Grundstensläggning för diakonisshus och kyrka
1918Invigning av de nya byggnaderna
1925 Om- och tillbyggnad av sjukhuset (Röntgen- och badavdelning samt nya operationslokaler) Klart 1928
1944Samuel Palm, föreståndare (1944 – 52)
1946Sjuksköterskeutbildning startas (- 75)
1952Pehr Edwall föreståndare (1952 – 60)
1955Klockstapeln med Mariaklockan på plats
1957Samariterhemmet 75 år
1960Bengt-Thure Molander, föreståndare/direktor (1960 – 67)
1961Trygghetsboendet Kungsängsgården invigs
1967Inga Bengtzon, direktor (1967 – 85)
1971Samariterhemmets kyrka blir stadsdelskyrka i Mikaelsdistriktet av Domkyrkoförsamlingen
1971Nya sjukhuset invigs
1972Parkeringshuset Grimhild stod klart (- 1992)
1977Patienthotell på Kungsängsgatan 46 öppnar
1977Gästhem Kungsängstorg 4 öppnar
1981Samariterhemmets kyrka renoveras (15/6 – 2 /10)
1981Samariterhemmet får nya stadgar och nytt namn – Diakonistiftelsen Samariterhemmet (tidigare Diakonissanstalten Samariterhemmet)
1982Samariterhemmet firar 100-årsjubileum
1985Kålsängsgränd 7A blir Grändträffen – en internationell träffpunkt, ett samarbete mellan SH och Röda Korset
1985Vivi-Ann Grönqvist, direktor (1985 – 1995)
1993Gruppboende för dementa startade på Ebbagården
1994Grändens nya lokaler invigs
1995Hospiceavdelning öppnas på sjukhuset
1995Rolf Nordblom, direktor (1995 – 2008)
1996/97Samariterhemmets sjukhus upphörde som ett eget sjukhus pga. UAS administration
1997Sista studentkullen av blivande diakoner (vt. 97)
1998Hemsida lanseras
1999Ny kyrkoordning: Ärkebiskopen beslutar att avgå som styrelseordförande SH
1999Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården startades på Samariterhemmet
2000Sören Ekström, första styrelseordförande för SH som inte är ärkebiskop
2000Elsa Hedlind, diakoniföreståndare (2000 – 2006)
2000Datornätverk (intranät) installeras
2000Kåren byter namn från Diakon- och diakonisskår till Samariterhemmets diakonisskår
2001Patienthotellet Duvan 25 år
2001100 år sedan Ebba Boström avled
2003Gruppboendet 10 år
2003Den 17 oktober beslutar styrelsen att en verksamhet vid SH ska utformas som Stadsmission
2003Soppmässa i Samariterhemmets kyrka och samlingssal
2003Mariehem säljs
2004Kungsängstorg 4 renoveras för uthyrning till kommunen för särskilt boende
2005SH tar över verksamheten Grottan (för hemlösa)
2005Minnamottagningen flyttar från Gränden till egen lokal, vid Kungsängsgatan 48
2006Margaretha Svensson Parás, Socialchef, en ny tjänst inrättas på SH för Uppsala Stadsmission (2006 – 22)
2006Invigning av Uppsala Stadsmission
2006MinnaMarie, projekt för våldsutsatta kvinnor samt kvinnor i missbruk startas
2007Ebbagården (f.d. gruppboende) invigs (27 feb) flyttar in i nya lokaler i fem våningsplan på Kungsängsg. 46
2007Patienthotellet Duvans första gäster på Dragarbrunnsgatan 69 checkar in den 31 augusti
2007Uppsala Stadsmissions Mikaelsgården öppnas
2007Patienthotellet Duvan 30 år
2007Dagverksamhet för unga med demensproblematik på Ebbagården startas
2008Lennart Lindgren, direktor (2008 – 2018)
2009Ny organisation med fem huvudområden: äldreomsorg, stadsmission, gudstjänstliv, gästverksamhet samt förvaltning av fastigheter. Ledningsgrupp med verksamhetscheferna inrättas
2010Hemtjänst startas
2010Hantverksslussen startas
2010Ebbas secondhand-butik öppnar i det som tidigare var Ebbasalen på Dragarbrunnsgatan 69
2010Valvet, en verksamhet för kvinnor med beroendeproblematik startar vid Kålsängsgränd
2010Nya stadgar för SH godkända av Kammarkollegiet
201121 januari öppnar Utsikten – daglig verksamhet för yngre funktionshindrade med demensproblematik på Kungsängstorg 2
2011Uppsala stadsmission blir en ideell förening
2011Integrering av gästverksamheterna Gästhemmet och Duvan
2013Ebbagården 20 år
2014Nytt avtal md Landstinget skrivs för 2015 – 2030 angående sjukhuset. Landstinget blir kvar i 7-våningshuset men flyttar ut ur Gamla sjukhuset och de låga delarna av sjukhuset med huvudentrén
2015Stor flyktingvåg i Sverige. Vi tar emot nyanlända flyktingar i Diakonisshuset.
2015Diakonisshuset görs till boende för ensamkommande flyktingbarn under Stadsmissionens ansvar
2017Beslut i styrelsen att återuppta verksamhetsområdet utbildning. Verksamhetschef/rektor anställs
2017Uppehåll med högmässor i Samariterhemmets kyrka
2018Diakonisshuset och kyrkan 100 år
2018Första utbildningarna startas under utbildningschef/rektor Maria Hovstadius
2018Lennart Lindgren avslutar sin tjänst som direktor och Erik Eckerdal tillträder
2018Ebbagården och Utsikten Silviacertifieras
2018Uppsala stadsmissions verksamhet för ensamkommande flyktingbarn avslutas under våren
2019På Pingstdagen började man fira högmässan igen varje vecka i Samariterhemmets kyrka
2020Samtalsmottagning för Äldre Uppsala etableras
2020Coronapandemin sprider sig i Sverige
2020/21Ny grafisk profil med det nya namnet Samariterhemmet Diakoni sjösätts
2020/21Stor expansion för utbildningsverksamheten. Flera nya utbildningar och samarbeten startas
2021Grundförstärkning av diakonisshuset
2021Samtalsmottagning för Äldre Österlen etableras
2021/22Ebbamottagningen och Kastmottagningen startar i lokaler i sjukhusets entréplan
2022Erik Eckerdal blir vald till biskop för Visby Stift och slutar därmed som direktor för Samariterhemmet Diakoni
2022/23Ny präst och områdeschef för Sociala verksamheter anställs, Mattias Nordström.
2023Mattias Nordström blir utsedd till direktor för Samariterhemmet Diakoni, tillträder sin nya tjänst den 1 juni.

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.