Samariterhemmet logo

Hälsa, prevention och rehabilitering, 40 yhp

För att åstadkomma en äldreomsorg av god kvalitet krävs att vårdgivarna säkrar tillgången till personal som har rätt kompetens för att möta dagens och framtidens behov. Vården och omsorgen av äldre spelar en central roll för en lyckad omställning mot en god och nära vård. Fokus ska flyttas till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. I förslaget till en ny äldreomsorgslag syns på flera sätt att förebyggande arbete och rehabilitering ska genomsyra äldreomsorgen.


Fysisk aktivitet är en mycket viktig livsstilsfaktor för hälsan och välbefinnandet och miljön/omgivningen har en stor betydelse för aktivitet och delaktighet. Att främja hälsa och förebygga ohälsa ger vinster i form av att den äldre kan fortsätta att vara självständig och delaktig i samhället. Det ger även en ökad livskvalitet och minskar risken för skador. Ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett rehabiliterande arbetssätt är grundläggande och avgörande för att stärka eller bibehålla hälsa och funktionsförmåga.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri och vill fördjupa dig inom hälsa, prevention och rehabilitering.

Syfte och mål
Utbildningens syfte är att belysa vikten av att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera äldre personer. Målet är att få specialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.


Upplägg
Utbildningen ges på halvfart och distans under 16 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Utbildningen berättigar till CSN.


Särskild behörighet
Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:
Yrkeserfarenhet: 1 år halvtid inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri. Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Utbildningsstart
26 februari


Sista ansökningsdag
18 februari


Ansök här via Folkuniversitetet

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här