Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Beviljade medel

Samariterhemmet Diakoni har återigen med stor generositet beviljats medel till Samariterhemmets sociala verksamheter.

Stort tack till Hultmans stiftelse för forskning och bistånd som skänkt 1 miljon kronor till Samtalsmottagning för Äldre och Ebbatmottagningen! Ett bistånd som vi kommer att förvalta på bästa sätt till stöd och hjälp för personer i utsatta livssituationer.

“Med det generösa stödet från Hultmans Stiftelse kommer vi att kunna erbjuda fler äldre personer samtal och stöd. Vi hoppas att alla som vill ha samtalsstöd skall kunna få det, återigen varmt tack för ert generösa stöd!” säger Charlotte, Verksamhetschef inom Social Verksamhet.

”Det är flera nya unga vuxna som hör av sig varje vecka och söker stöd, med detta fantastiska bidrag kan vi utveckla verksamheten så att vi kan ge stöd och hjälp till ännu fler” fortsätter Disa, Verksamhetschef på Ebbamottagningen.

I 140 år har Samariterhemmet bedrivit verksamheter för ett medmänskligare samhälle utifrån vår värdegrund som utgår från att varje människa är skapad till Guds avbild och ska bemötas med respekt och värdighet.

De sociala verksamheterna är beroende av bidrag från antingen privatpersoner eller företag och det senaste bidraget kommer förvaltas på bästa sätt för att vi ska kunna hjälpa de mest utsatta.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här