Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Ebbagården och Utsikten nu ÄTUP Certifierade!

Vikten av att äta en näringsriktig kost och dessutom ha en fin måltidsgemenskap är oerhört viktigt, inte minst när man blir äldre.
Vi vet att 50 % av personer över 65 år, är eller riskerar att bli undernärda.

Vi är så stolta över att vår personal på Ebbagården och på Utsikten nu är först i Uppsala att vara ÄTUP-certifierade. Vi hoppas att fler kommer efter.

Vi är också glada att Uppsala Hemsysterskolas fond varit med och möjliggjort vår satsning på viktig kompetensutveckling för personalen.

Läs gärna mer om ÄTUP här!