Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Ledig tjänst: Sjuksköterska för timanställning till Samariterhemmet Diakoni – Vård och omsorg

Till Ebbagårdens demensboende och Samariterhemmet Hemvård söker vi nu en eller flera sjuksköterskor som vill arbeta i vårt HSL-team. Hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter utifrån en personcentrerad vård, där du bedömer, planerar och genomför omvårdnadsarbete samt hälso- och sjukvårdsinsatser hos boende tillsammans med övriga professioner. Du arbetar i team tillsammans med bland annat arbetsterapeut, fysioterapeuter, omvårdnadspersonal, läkare och chefer. Tjänsten är en timanställning där arbetstiderna är förlagda dagtid.

Läs mer om jobbet här:
https://www.jobbet.se/pagaende-rekryteringar/samariterhemmet-diakoni/sjukskoterska-for-timanstallning-till-samariterhemmet-vard-och-omsorg/clbf5hqts886013mknmszs4gs6t

Läs mer om våra lediga tjänster här:
https://samariterhemmet.se/vi-hjalper-behovande-manniskor-genom-omsorg-vard-stod-och-utbildning/lediga-tjanster/

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här