Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Specialistundersköterske-utbildningen finns med i Nyhetssajten Omtanke.today!

Äldrevårdens undersköterskor är viktiga för äldres hälsa och rehabilitering. Med fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder skulle de bidra till många positiva effekter.

Folkuniversitetet startar en yrkeshögskoleutbildning till specialistundersköterska i samarbete med Samariterhemmet. Inriktningen är hälsa och rehabilitering, något som efterfrågas inom äldrevården.

– Det behövs nya arbetssätt i äldrevården med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Ett sådant sätt att arbeta skulle ge vinster för såväl den äldre som anhöriga och samhället i stort. Men tyvärr räcker inte dagens rehabiliteringspersonal till. De efterfrågar möjlighet att delegera vissa arbetsuppgifter till undersköterskor med specialistutbildning inom hälsa och rehabilitering, säger Maria Hovstadius, rektor och utbildningschef vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala.

Det är bakgrunden till Folkuniversitetets och Samariterhemmets gemensamma satsning på att specialistutbilda undersköterskor för äldrevården. Yrkeshögskoleutbildningen, som genomförs på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning, kombinerar teoretiska studier med arbetsplatsförlagd utbildning och riktar sig till undersköterskor inom vård och omsorg.

– Utbildningen ges på halvfart och distans under två år med inplanerade studieträffar i Uppsala. Det gör att undersköterskor från hela landet söker sig till oss, berättar Maria Möller Staaf, avdelningschef vid Folkuniversitetet i Uppsala.

Jenny Fors 26 Apr 2022

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här