Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Stipendium från Alzheimerfonden

Samariterhemmet vård och omsorg har med stor glädje fått ta emot 50 000 kr i stipendium från Alzeimerfonden för att genomföra ett projekt att utveckla ett strukturerat ”Aktivitetskoncept” som är individanpassat.
Människor som drabbas av någon demenssjukdom har ett stort behov av meningsfulla aktiviteter som är individanpassade. Det skapar livsglädje för individen och fördröjer i bästa fall sjukdomsförloppet. Det är också en stor tröst för anhöriga att veta att ens ”nära och kära” får en meningsfull tillvaro under sin sjukdom. Hjärnan mår bra av stimulans och aktivitet, det visar många forskningsprojekt.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här