Samariterhemmet logo

Varmt välkommen Mattias Nordström!

Varmt välkommen Mattias Nordström, ny Områdeschef för kyrka och sociala verksamheter.

Vi har ställt några frågor till Mattias kring hans förhoppningar med det nya jobbet och hur han ser på ordet medmänsklighet.

Vad arbetar du med på Samariterhemmet Diakoni?
Jag är präst och områdeschef för kyrkan och de sociala verksamheterna; bl.a. Äldrecenter, Samtalsmottagning för äldre och Ebbamottagningar för sexuellt exploaterade.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Att få arbeta i en verksamhet med en kristen värdegrund och med en historia och tradition av att verka för det goda i samhället. Att många gått före och gjort så mycket gott för många människor, det förpliktigar.

Vad har du lärt dig om Samariterhemmet Diakoni som du inte redan visste?
Bredden av den diakonala verksamheten och den rika historien av att arbeta för utsatta människor som Ebba Boström startade redan på 1800-talet genom att ge stöd till kvinnor som hamnat i prostitution.

Vad vill du att andra ska känna till om Samariterhemmet?
Att det finns en otrolig bredd av verksamheter och en stor kompetens där vi bedriver allt från vård och omsorg med hemvård och med ett fantastiskt demensboende, daglig verksamhet för unga med demens, utbildningar, samtalsmottagning för äldre, Ebbamottagningar för sexuellt exploaterade, hotell och konferensverksamhet, fantastisk vackra fastigheter mitt i centrala Uppsala, till kyrka och gudstjänstliv där vi firar högmässa varje söndag, mycket att vara stolt över alltså.

Vad har du för önskan för de närmaste åren för Samariterhemmet Diakoni?
Att vi kan växa inom våra nuvarande verksamheter och även expandera med nya verksamheter och på flera orter, så att vi kan fortsätta att bidra till ett mer medmänskligt samhälle – vi behövs mera än någonsin, som det nu ser ut i vår omvärld.

Vad betyder medmänsklighet för dig?
Att möta sin medmänniska med ett varmt och genuint engagemang i både ord och handling. En livshållning är att försöka leva efter den gyllene regeln, gör mot andra det du vill att andra ska göra mot dig.

Hur uttrycks medmänskligheten på ditt nya jobb?
På många olika sätt inom Samatiterhemmets olika verksamheter, men jag tänker särskilt på Äldrecenter, som är en plats dit äldre varje dag får komma för att träffas och umgås. En plats som motverkar ensamhet och social isolering och skapar möjlighet till god gemenskap.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här