ball-2585603_1920

Diakonkåren

Samariterhemmets Diakonkår finns till för de diakoner som genomgått diakonutbildning vid Samariterhemmet och som vigts till diakoner i Svenska kyrkan. Idag finns 323 medlemmar runt om i Sverige och utomlands.

 

Diakonkåren är knuten till Samariterhemmet och fungerar som ett stöd för enskilda kårmedlemmar och för Samariterhemmets diakonala utvecklingsarbete, lokalt, nationellt och internationellt.

 

Kåren träffas under kårdagar varje höst. Då ges möjligheter till gemenskap och vidareutbildning. Kåren har ett kårråd som samordnar gemensamma frågor som kåren vill driva samt utarbetar program och årsmöteshandlingar till kårdagarna.