Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Intervju med Maria Hovstadius

Hej Maria! Vad arbetar du med på Samariterhemmet?

Jag är rektor och utbildningschef för vår utbildningsverksamhet. Vi bedriver utbildningar inom hälsa, vård och omsorg. 

Hur länge har du arbetat på Samariterhemmet?

Sedan maj 2017. Jag anställdes som föreståndare på Samariterhemmets äldrecenter. Parallellt med mitt arbete där startade jag upp vår utbildningsenhet och har sedan hösten 2020 arbetat heltid med utbildning.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Att få vara med och bygga upp Samariterhemmets utbildningsverksamhet, skapa nya utbildningar som möter samhällets och arbetslivets behov. Att få vara med och bidra till kompetensförsörjningen men framförallt att få sprida kunskap och se hur människor växer och utvecklas. 

När trivs du som allra bäst med ditt arbete?

När vi skrattar tillsammans i personalen, när nya idéer väcks och kreativiteten flödar.

Vad har du lärt dig om SH som du inte visste innan du började arbeta här?

Att Samariterhemmet inte enbart är ett sjukhus eller en vårdcentral.

Vad vill du att andra utanför SH ska veta om Samariterhemmet?

Att vi bedriver fantastiska verksamheter inom olika områden såsom utbildning, demensvård, ett äldrecenter, en samtalsmottagning m.m.

Vad har du för önskan för de nästa 5 åren för din verksamhet på SH?

Att vi har utökat vår verksamhet och bedriver fler yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar runt om i landet för att ge fler möjligheten att kompetensutvecklas.

Vad är det viktigaste arbetet som ni utför i din verksamhet?

Att möta och stötta eleverna i sina kunskapsresor. Fylla på deras ryggsäckar med nya och stärkta kunskaper, färdigheter och kompetenser som bidrar till att de växer både som personer och i sina yrkesroller.

Vad betyder medmänsklighet för dig?

Att se hela människan, bry sig om och hjälpa människor på olika sätt.

Hur visar din verksamhet på medmänsklighet?

Vi ser, stöttar och stärker den enskilde eleven i sina studier för att hon/han ska uppnå studieglädje, växa och utvecklas så mycket som möjligt!

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här