Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Intervju med Tommy Lerdell – Volontärpräst på Samariterhemmet Diakoni

1. Hej Tommy! Vad gör du som volontär på Äldrecenter?

Jag är volontärpräst, som leder andakter på Ebbagården. Jag har också enskilda och gruppvisa  själavårdssamtal.

2. Hur ofta gör du ditt/dina volontäruppdrag på ÄC?

Varje vecka, ibland flera gånger i veckan

3. Varför har du valt att engagera dig som volontär hos Samariterhemmet Diakoni? Hur gick det till?

Jag har en gammal klockarkärlek till Samariterhemmet. Under nitton år var jag timlärare vid diakonissutbildningen. Gav även stöd till direktorn och studierektorn. Jag mejlade chefen för Äldrecentret och undrade om de jag kunde göra någon nytta. Jag är präst och  det är man tills man dör, så det är ett privilegium att få vara tjänstgörande volontärpräst. Eftersom jag var lärare i själavård vid Pastoralinstitutet tidigare, så är det en ynnest att få utöva just själavården som präst.

4. Vad är det bästa med att vara Volontär?

Det bästa med att vara volontär är att få praktisera prästlöftena och få vara till nytta

5. Vad tänker du kring att fler skulle kunna engagera sig som volontärer? Har du ngt medskick till dem?

Volontärskapet ger mycket tillbaka. Det är i sanning ett givande och tagande! Tycker du att du har tid över – ring  eller mejla någon verksamhetsansvarig få Samariterhemmet! Som volontär blir man stärkt till både ande, själ och kropp. Vad väntar du på?

Vi har byggt upp ett välfärdssamhälle. Det kan ge viktig hjälp och stöd, men vi ser att behoven blir bara större än vad resurserna kan räcka till för. Vi måste börja tänka om och nytt. Det finns inte någon annan… Vi  finns för varandra.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här