Samariterhemmet logo

Kalendarium

5 februari
kl. 10.00

Högmässa
Kyndelsmässod.

Präst: Jan Madestam
Diakon: Rose-Marie Rönnblom

12 februari
kl. 10.00

Högmässa
Sexagesima

Präster: Anders A och Mattias N
Diakon: Rose-Marie Rönnblom

19 februari
kl. 10.00

Högmässa
Fastlagssönd.

Präst: Sara Edström

22 februari
kl. 10.00

Högmässa
Askonsdagen

26 februari
kl. 10.00

Högmässa
1a sönd. i fastan

5 mars
kl. 10.00

Högmässa
2a sönd. i fastan

Präst: Mattias N och Sara E

12 mars
kl. 10.00

Högmässa
3e sönd. i fastan

Präst: Jan Madestam

19 mars
kl. 10.00

Högmässa
Midfastosönd.

Präst: Anders Alberius

26 mars
kl. 10.00

Högmässa
Jungfru Maria beb.

Präst: Mattias Nordström

2 april
kl. 10.00

Högmässa
Palmsöndagen

Präst: Sara Edström

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här