Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Nu är ansökan öppen till höstens kurs Hälsa, Prevention och rehabilitering – distans!

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri eller psykiatri – och vill fördjupa dig inom hälsa, prevention och rehabilitering.

Läs mer om kursen här: https://samariterhemmet.se/utbildning/halsa-prevention-och-rehabilitering-40-yhp/