Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Säg hej till Elisabeth – vår verksamhetschef på Ebbagården!

  • Vad arbetar du med på SH?

Jag arbetar som verksamhetschef på demensboende Ebbagården och är i dagsläget även tillförordnad verksamhetschef på Samariterhemmet hemtjänst.

  • Hur länge har du arbetat på SH?

Jag har jobbat sedan den 1:a juni 2022, så ganska precis ett år.

  • Vad är det bästa med ditt arbete?

Det är att vara en del av en organisation som har en tydlig värdegrund och tydliga mål. Inom vård och omsorg så har man även satsat på en god kompentensutveckling för medarbetarna, det gör att vi har en hög kompetens i bland annat demenskunskap. Vilket i sin tur skapar förutsättningar för oss att bedriva verksamheter inom vård och omsorg som vi kan vara stolta över. Vi vet att de personer som bor på Ebbagården har det bra och våra kunder inom vår hemtjänst har medarbetare i sitt hem som har en hög förståelse för vad deras arbete hemma hos någon gör för skillnad och vad det innebär.
Jag tycker att det är viktigt att vara i ett positiv och prestigelöst sammanhang, där man har fokus på hur vi alltid kan göra mer och bättre. Min känsla är att vi har det så!

  • När trivs du som allra bäst med ditt arbete på SH?

Jag trivs med väldigt många saker, svårt att gradera vad som är bäst!

Det kan vara i samtal med våra äldre, anhöriga.

När möjlighet ges att göra det lilla extra, som egentligen inte behöver vara så stort utan mer att skapa möjligheter i vardagen. 

Vi är en varm arbetsplats, där många bryr sig om varandra och är hjälpsamma. Många av de som arbetar hos oss är väldigt generösa med sig själva på ett väldigt fint sätt. 

Att se allt det och vara en del det är nog det bästa, vi gör stor skillnad för så många. 

  • Vad har du lärt dig om SH som du inte visste innan du började arbeta här?

Det har varit en ynnest att få ta del av dess fina historia med Ebba Boström i spetsen. 

Även att få ta del av den bredd av verksamheter som bedrivs inom Samariterhemmet. 

Jag kommer från Stockholm och har arbetat där innan inom äldreomsorg. Innan jag började på Samariterhemmet så visste jag inte alls mycket. 

  • Vad vill du att andra utanför SH ska veta om Samariterhemmet?

Att vi är genuina och att vi är en aktör att räkna med även om vi inte är ett stort företag. 

Vi har så fina verksamheter och vi hjälper så många även då vi bedriver våra verksamheter i liten skala. Även om det är olika verksamheter, så hjälper vi en bredd av människor i utsatt lägen i olika situationer. 


Vad har du för önskan för de nästa 5 åren för din verksamhet på SH?

Att vi ska vara det självklara förstahandsvalet inom vård och omsorg. Att alla som arbetat här upplever oss som en god arbetsgivare och att det är hit man söker sig när man vill jobba tillsammans med personer som har en god kompetens! 

Jag önskar också att våra verksamheter inom vård och omsorg växer, så att vi kan hjälpa fler. Vi är bra på vård och omsorg och har kapacitet att leverera mer av det fina arbete vi gör. 

  • Vad är det viktigaste arbetet som ni utför i din verksamhet?

Vi ser alla våra boende och kunder, vi tar dem på allvar. Vi har som mål att alltid i alla situationer arbeta personcentrerat utifrån var och ens behov. Att se det friska hos var och en och inte enbart se personer som är i behov av stöd utan hela människan med dess fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 

  • Vad betyder medmänsklighet för dig?

Att jag har möjlighet att sätta mina egna behov åt sidan och ha en djupare förståelse för andra människor som kanske befinner sig i ett utsatt läge.

  • Hur visar din verksamhet på medmänsklighet?

Att vi finns till för personer i utsatthet, att vi ser var och en där de behöver oss. 

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här