ball-2585603_1920

Samariterhemmets Vänner

Samariterhemmets Vänner är en förening som har till syfte att främja och stödja Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet. Styrelsen består av tre ledamöter. Föreningen utser en ledamot och en suppleant i Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelse. Rundbrev sänds till medlemmarna.

 

Samariterhemmets Vänner håller sitt årsmöte i samband med Diakonkårens kårdagar på hösten. På årsmötet ges information om Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet och ekonomi. Som medlem deltar du i årsmötets val av Vännernas styrelse. Du har då möjlighet att framföra dina synpunkter och påverka verksamhetsutvecklingen vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. I samband med årsmötet hålls ett föredrag över aktuellt ämne.

 

Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 75 kr för enskild och 100 kr för makar. Medlem i Samariterhemmets Diakonkår är automatiskt medlem i Samariterhemmets Vänner. Avgiften går till Diakonistiftelsens verksamhet.