Samariterhemmets Vänner

Samariterhemmets Vänner är en förening som har till syfte att främja och stödja Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet. Styrelsen består av tre ledamöter. Föreningen utser en ledamot och en suppleant i Diakonistiftelsen Samariterhemmets styrelse. Rundbrev sänds till medlemmarna.

 

Samariterhemmets Vänner håller sitt årsmöte i samband med Diakonkårens kårdagar på hösten. På årsmötet ges information om Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet och ekonomi. Som medlem deltar du i årsmötets val av Vännernas styrelse. Du har då möjlighet att framföra dina synpunkter och påverka verksamhetsutvecklingen vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. I samband med årsmötet hålls ett föredrag över aktuellt ämne.

 

Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 75 kr för enskild och 100 kr för makar. Medlem i Samariterhemmets Diakonkår är automatiskt medlem i Samariterhemmets Vänner. Avgiften går till Diakonistiftelsens verksamhet.