Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Testamente

Genom ditt testamente kan du fortsätta påverka framtiden för andra. Du kan testamentera allt från pengar till fastigheter och värdepapper.
Att skriva in Samariterhemmet Diakoni i ditt testamente kommer att göra stor skillnad, för många.

Samariterhemmet Diakoni är inte vinstdrivande och vårt enda mål är att hjälpa människor i utsatta situationer.

Mallar för att skriva testamente

Om du har bestämt dig för att skriva in Samariterhemmet Diakoni i ditt testamente kan du välja någon av våra testamentesmallar nedan. Klicka på och skriv ut ett av alternativen beroende på om du vill använda dig av en eller flera förmånstagare.


Om du vill testamentera all kvarlåtenskap till Samariterhemmet Diakoni kan du använda denna mall.


Om du vill testamentera delar av dina tillgångar till Samariterhemmet Diakoni kan du använda denna mall.

Är du intresserad av att skriva in Samariterhemmet Diakoni i ditt testamente och vill veta mera, välkommen att kontakta Ewa Johansson, kommunikations- och marknadschef på mejl;
ewa.johansson@samariterhemmet.se eller telefon 076-1056289

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här