Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Facebook Instagram Linked In
Samariterhemmet logo

Utbildning Psykisk hälsa och ohälsa, 30 yhp

Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Sverige visar att antalet äldre ökar och därmed kommer allt fler ha behov av omfattande sjukvård och/eller omsorg. I takt med åldrandet ökar sjukdomsrisken. Psykisk ohälsa i form av oro, ängslan, ångest och sömnproblem är vanligt förekommande hos äldre och depression kan betecknas som ett folkhälsoproblem. För äldre är depression en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet och den vanligaste underliggande diagnosen till suicid vilket förekommer mer frekvent hos äldre, främst män.

Ofrivillig ensamhet och våld i nära relationer är välkända fenomen och har starkt samband med psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet är en viktig strategi för att motverka negativa hälsoeffekter och är därmed ett viktigt inslag i utbildningen. I samband med Coronapandemin, då sociala kontakter ska undvikas och många äldre blir isolerade, finns en stor risk för att den psykiska ohälsan ökar ytterligare. Detta är något som flera organisationer varnar för. Enligt WHO kommer psykisk ohälsa vara den största sjukdomsbördan i samhället år 2030 vilket innebär ett stort lidande för den enskilde men också höga samhällskostnader.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och vill fördjupa dig i äldres psykiska hälsa och ohälsa.

Innehåll

Kursens syfte är att belysa vikten av en god psykisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer. I kursen behandlas bland annat psykiska sjukdomar, ensamhetsproblematik och våld i nära relationer. Målet är att få fördjupade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt i relation till psykisk ohälsa.

Upplägg

Utbildningen ges på halvfart och distans under 12 veckor. Utbildningen påbörjas och avslutas med en fysisk studieträff i Uppsala. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform. Utbildningen berättigar till CSN.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande:

Etik och människans livsvillkor100 p
Medicin 1150 p
Vård- och omsorgsarbete 1200 p
Vård- och omsorgsarbete 2     150 p

Yrkeserfarenhet: 1 år halvtid som undersköterska

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Utbildningsstart

15 november

Sista ansökningsdag

Öppen för sen ansökan t o m 15 november

Ansök här via Folkuniversitetet

Stöd oss

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska kyrkan, andra organisationer och myndigheter.

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov, särskilt med människor i utsatta situationer.

Vill du vara med och hjälpa till? Det kan du göra på olika sätt. Läs mer här.

Sjuksköterska till vårt vårdteam

Vill du göra skillnad i människors vardag? Om du är sjuksköterska, vi behöver dig.

» Läs mer här

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här