Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Intervju med Annika Sjöqvist Platzer – volontär på Samariterhemmet Diakoni

Annika S Platzer volontär på Samariterhemmet Diakoni

När började du ditt uppdrag som volontär på Samariterhemmet Diakoni?
– Det började i samband med att Erik Eckerdal blev direktor och berättade att han ville bygga upp ett gudstjänstliv igen i Samariterhemmets kyrka. Minns att jag sa att då vill jag vara med.

Vad innebär ditt uppdrag som volontär?
– Det innebär att vara textläsare i gudstjänsten, d v s att läsa den gammaltestamentliga texten och episteltexten.

Vad gör du?
– Jag läser söndagens bibeltexter från ambon i kyrkan i en gudstjänst som växt fram underifrån tillsammans med frivilliga krafter.

Hur ofta gör du det?
–Eftersom min huvuduppgift i Uppsala domkyrkoförsamling är att vara kyrkvärd i Domkyrkan blir det bara ungefär en gång i månaden.

Varför blev du volontär? Hur gick det till?
– Vid ett kyrkkaffe satt jag bredvid Erik Eckerdal och han berättade om sitt önskemål om ett gudstjänstliv i Samariterhemmets kyrka. Det var så självklart att vilja vara en del av detta.

Vad är positivt med att vara volontär tycker du?
– Att vara i ett sammanhang som bär och att möta människor. Och samtidigt få så mycket tillbaka och känna hemmahörighet.

Skulle du rekommendera andra att gå in och göra volontärinsatser?
– Absolut. Att vara del av något större och ge något av sig själv berikar. Ett gudstjänstliv som får växa underifrån ger styrka och skapar samhörighet. Man får så mycket i mötet med både himmelskt och jordiskt.

Annika Sjöqvist Platzer

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här