Meny

Diakonistiftelsen Samariterhemmets Verksamheter

Vård och Omsorg

Utbildning

Hotell och Restaurang

Samariterhemmets kyrka

Fastigheter

Diakonistiftelsen Samariterhemmet äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm bestående i huvudsak av bostäder, vårdbyggnader och verksamhetslokaler. Dessa lokaler och bostäder förvaltas av egen personal i stiftelsen och hyrs ut externt eller används i den egna verksamheten.
Fastighetsförvaltningen omfattar dels en löpande förvaltning av de egna fastigheterna och dels ett utvecklingsarbete som går ut på att hitta bästa möjliga framtida användning av de fastigheter och byggrätter stiftelsen förfogar över. En ny detaljplan som möjliggör en stor utbyggnad har vunnit laga kraft. Det är aktuellt med flera nya projekt som ska startas och ledas i mål.

Tidigare Nyheter

Erik Eckerdal välkomnas som ny direktor för Diakonistiftelsen Samariterhemmet av Ärkebiskopen i Uppsala Domkyrka

Ärkebiskop Antje Jackelén kommer att ta emot och välkomna Erik Eckerdal som direktor för Samariterhemmet i högmässan i Uppsala domkyrka 2a söndagen i Advent, 9 december kl. 11.00. 

 

Erik Eckerdal
Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301