Välkommen till Samariterhemmet

Vi värnar om den enskilda människan bland särskilt utsatta grupper och erbjuder medmänsklig och professionell omsorg i kroppsligt, själsligt, andligt och socialt avseende, utifrån en kristen människosyn. Samariterhemmet bedriver diakoniverksamhet såväl i egen regi, som i nära relation till andra aktörer inom Svenska kyrkan och i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Vi ska vara en synlig aktör i samhället som bidrar till ett mänskligare samhälle genom att utöva omsorg om enskilda människor, särskilt i utsatta livssituationer.

28 mars 2020

Samariterhemmets direktor Erik Eckerdal: Så är det nu bekräftat...

Så har vi nu, tråkigt nog fått bekräftat att två personer, på en av våra avdelningar på vårt demensboende Ebbagården insjuknat i Covid19. Enligt Vårdhygien är det ett antal boenden som drabbats och att det troliga är att det dessvärre kommer att drabba alla omsorgsboenden.

 

 

Vi lever för närvarande i en märklig tid och situation, när mycket av samhällslivet har saktat ner och i väntan på att pandemin skall gå över. Hur lång tid det kommer att ta vet vi inte i dagsläget, men vi behöver under tiden lösa både våra arbetsuppgifter och våra personliga liv. Det är med både tillförsikt och respekt jag ser hur väl alla ni som arbetar inom Vård & omsorg löser era arbetsuppgifter trots den svåra situation som nu råder och i förtröstan på att det kommer en tid efter Covid19 ny information läggs kontinuerligt ut på hemsidan eller skickas ut per mail.

 

Var rädda om er och låt oss vara rädda om varandra!

Erik Eckerdal

Direktor

Uppdaterad 20 mars 2020

Samariterhemmets direktor Erik Eckerdal: Så hanterar vi Covid-19

Vad gör ni som organisation för att hantera situationen med COVID-19?
Vi har sedan tidigare en krisledningsgrupp som vi har sammankallat där vi gemensamt gått igenom varje verksamhetsområde, bakåt, nuläge och eventuella framtida scenarier. Vi har varit snabba med information till våra boende och deras anhöriga. Vi håller oss informerade och vi följer Folkhälsomyndighetens och Uppsala kommuns rekommendationer.

 

 

Uppdaterad 20 mars 2020

Särskild information angående Covid -19 kopplat till Vård och omsorg

Samariterhemmets Vård och Omsorg håller sig löpande uppdaterad genom information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Region Uppsala och Uppsala kommun. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittspridning, såsom säsongsinfluensa samt maginfluensa.

 

13 mars 2020

Samariterhemmet följer Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer angående hanteringen av Coronaviruset.

I enlighet med Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer inför vi nu besöksförbud på Ebbagården. Vi beklagar detta djupt, men med den situationen som råder just nu vill vi göra allt för att undvika att era nära och kära blir smittade. Kontakta oss gärna om ni har frågor.

 

Allmän information från Uppsala kommun finner ni i följande länk:

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/


och från Folkhälsomyndigheten här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Samariterhemmet - Verksamheter

Vård och Omsorg

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har lång erfarenhet av att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

Utbildning

Diakonistiftelsen Samariterhemmets utbildningsenhet erbjuder utbildningar inom vård- och omsorg diakoni, socialt arbete etc.

Hotell & Konferens

Vår verksamhet Hotell och restaurang består av Hotell Duvan,  Samariterhemmets Lunchcafé och Katedralkaféet.

Sociala Verksamheter

Våra sociala verksamheter består av Diakonkåren, Samariterhemmets Syföreningen, Samariterhemmets Vänner samt Äldrecenter.

Kyrka

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en idéburen diakonal stiftelse med kristen värdegrund.

 

Fastighetsförvaltning

Diakonistiftelsen Samariterhemmet äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm.

Nyheter från Samariterhemmet

Samtalsmottagning för Äldre

Gerda Antti läser ur sin senaste bok för en välfylld Mallasal på Uppsala stadsbibliotek när Samariterhemmets nya verksamhet – Samtalsmottagning …

Läs Mer →

Restaurang Otto

Vårt lunchcafé fortsätter att servera god husmanskost varje vardag, men byter namn till Restaurang Otto, efter prästen Otto Centerwall som …

Läs Mer →

Riksdagsbesök

“Jag är imponerad” säger länets riksdagsledamot Solveig Zander (C) vid ett besök på Samariterhemmet Vård och omsorg där hon togs …

Läs Mer →
Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301