Välkommen till Samariterhemmet

Medmänsklighet sedan 1882

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning. Vår uppgift är att verka diakonalt, att utifrån en kristen värdegrund verka för medmänsklighet, professionalitet och kvalitet i verksamheten och att tillsammans. Vi ska fortsätta stå i barmhärtighetens tjänst, att ge uttryck för kristen tro i praktisk handling. Att fullfölja det uppdraget ger oss vårt existensberättigande. Vi vill fördjupa förståelsen av Samariterhemmets identitet som diakonal institution till tjänst för kyrka och i samhälle och att tillsammans med andra aktörer i kyrka och samhälle bidra till en god samhällsutveckling.

 

Detta ska ligga till grund för de värderingar och den kultur som ska prägla Samariterhemmets olika verksamhetsområden och stärka konkurrenskraften i befintliga och framtida verksamheter.

 

Vi arbetar för och med människor med kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov och särskilt med människor i utsatta situationer. Vi erbjuder omsorg, vård, stöd och utbildning. Våra verksamheter sker på uppdrag, i samarbete, i egen regi eller som stöd.

 

Våra verksamheter är boende med vård och omsorg för behövande, dagverksamhet, utbildning, gudstjänster och andlig vård, olika uppdrag samt stöd till andra verksamheter, särskilt Uppsala stadsmission som är en avknoppning från Samariterhemmet.

Följ oss på sociala medier

Samariterhemmet - Verksamheter

Vård och Omsorg

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har lång erfarenhet av att bedriva vård- och omsorgsverksamhet.

Utbildning

Diakonistiftelsen Samariterhemmets utbildningsenhet erbjuder utbildningar inom vård- och omsorg diakoni, socialt arbete etc.

Hotell & Konferens

Vår verksamhet Hotell och restaurang består av Duvan Hotell och konferens,  Restaurang Otto och Katedralkaféet.

Sociala Verksamheter

Samriterhemmets Samtalsmottagning för äldre erbjuder kostnadsfria samtal med legitimerade psykoterapeuter. 

Kyrka

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en idéburen diakonal stiftelse med kristen värdegrund.

 

Fastighetsförvaltning

Diakonistiftelsen Samariterhemmet äger fastigheter i två kvarter i centrala Uppsala omfattande drygt 30.000 kvm.

Nyheter från Samariterhemmet

Silviacertifiering

Samariterhemmet hemvård, som den första och enda hemvård i Uppsala kommun som är Silviacertifierad. Certifieringen innebär att vi införlivar ett …

Läs Mer →

Samariterhemmet på polska

Samariterhemmets systerorganisation Diakonia Polska som årligen ger ut “Varje dag med bibeln”, en bok på olika teman med bibliska texter …

Läs Mer →

Ny chef för Duvan Hotell och konferens

Anneli Arvidzon blir ny hotellchef för Duvan Hotell och konferens i januari. Förutom Hotell och konferens kommer Annelie att ansvara …

Läs Mer →

Visste du att Samariterhemmet är grundare och huvudsponsor till Uppsala stadsmission?

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301