Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige

Org.nr 817600-0803
018-56 40 00
info@samariterhemmet.se

PG 8766-8
BG 230-0366
Samariterhemmet logo

Duvan hotell i ny regi

Duvan Hotells personal med nya ägarna Marco och Britta Selander.

Duvan Hotell och Konferens i ny regi!

Samariterhemmets historia har hotell-och gästverksamhet haft en stor betydelse.
Det har varit en naturlig konsekvens av den kristna barmhärtighetstanken, gästfriheten och av att institutionen har haft många olika typer av boenden för studenter, provsystrar, diakoner, barnhem, sjukhus och hem för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Hotell och gästhemsverksamhet var en naturlig verksamhet och är en av de äldsta och största verksamheterna som Samariterhemmet har bedrivit. 
Samariterhemmet har bedrivit vilohems-, gäst- eller hotellhemsverksamhet sedan åtminstone 1894. 
Åren går, samhället och behovet av verksamhet förändras.

Samariterhemmet Diakoni har därför beslutat att inte driva hotell och konferensverksamhet längre.

Duvan hotell ägs nu av Marco och Britta Selander

Vi är glada över att Duvan Hotell och konferens nu drivs vidare med nya hotelloperatörer.

Sedan i slutet av september drivs Duvan Hotell och konferens i ny regi. De nya hotelloperatörerna heter Britta och Marco Selander.

Britta och Marco har tillsammans lång och gedigen erfarenhet från hotell och restaurangbranschen. 
Marco har både internationell och nationell bakgrund från hotell och restaurangbranschen.

I Uppsala blev Marco en känd matprofil med både Saluhallsbaren, Panini och tillsammans med Britta drev han även restaurang Fellini fram till 1997 då de tog över driften på Stadshotellet Princess i Sandviken.
Marco och Britta ser nu fram emot att ta över den anrika hotellverksamheten Duvan Hotell- och konferens och fortsätta att förvalta och utveckla hotellet som det lilla och familjära hotellet i centrala Uppsala. Hotellet kommer fortsatt drivas i den form det nu är, med både hotell och konferens och med målsättningen att bli ett självklart val när man vill ha det lilla personliga hotellet i Uppsala city. Samariterhemmet Diakoni äger fortsatt fastigheten och de nya operatörerna hyr lokalerna.

Duvan hotells historia

Samariterhemmets historia har gästverksamheten haft en stor betydelse och som en naturlig konsekvens av den kristna barmhärtighetstanken, gästfriheten och av att institutionen har haft många olika typer av boenden för studenter, provsystrar, diakoner, barnhem, sjukhus och hem för personer med mental funktionsnedsättning. 
Hotell och gästhemsverksamhet var i det perspektivet en naturlig verksamhet och är en av de äldsta och största verksamheterna som Samariterhemmet har bedrivit.

Samariterhemmet har bedrivit vilohems-, gäst- eller hotellhemsverksamhet sedan åtminstone 1894, med syftet att bedriva ”vilohem, retreat och rekreationsmöjligheter”. Det har skett på Mariehem i Marielund, Funbo utanför Uppsala, inne i Uppsala, i Leksand och i Hosjögården. Mariehem skänktes som sommarhus till Ebba Boström och nyttjades som sådant av henne, hennes medsystrar och av andra och användes, de sista åren innan det såldes 2009, för sommaraktiviteter, inte minst för äldre.

I Uppsala har det bedrivits gästhemsverksamhet för tillresande kyrkliga gäster och som grund för konferenser, program och utbildningar på Duvan Hotell & Konferens. Många biskopar och andra kyrkligt aktiva personer har bott på Duvan Hotell & Konferens, Samariterhemmet, när de av olika skäl har besökt Uppsala. På så sätt har Samariterhemmet tillhandahållit en kyrklig kulturmiljö, som dessa gäster har bidragit till och vilket, omvänt, har gett Samariterhemmet en funktion och en påverkan i kyrkan. Hotell- och gästhemsverksamheten har vidare bidragit till att människor fått en relation till och investerat minnen i Samariterhemmet.

Under 1980-talet blev Duvan Hotell & Konferens ett patienthotell för Region Uppsala, patienthotellet kompletterades med en kurativ verksamhet med ett multikompetent team som arbetade kurativt i förhållande till de patienter som bodde på hotellet.

Från januari 2019 bedrivs inte längre någon kurativ verksamhet och Duvan Hotell & Konferens välkomnar alla gäster.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här