Historia

Samariterhemmet grundas

Ebba Boström - grundare av Samariterhemmet

Ebba Boström, född 5 september 1844, död 10 maj 1902 i Uppsala, grundade Samariterhemmet i Uppsala.  Med inspiration från England, där hon arbetat vid diakonissanstalt i London ville hon grunda ett fattigsjukhus. Efter hemkomsten till Sverige övertog hon år 1882 Sedlighetsföreningen i Uppsalas räddningshem. Efter hand invigdes ett barnhem år 1886, jämte ett nytt sjukhus år 1893. Till sjukhuset knöts även utbildning av diakonissor och sjuksköterskor. År 1899 överlämnade Ebba Boström hela verksamheten åt stiftelsen Samariterhemmet. Några av alla händelser i Samariterhemmets historia nämns nedan, men fler finns att läsa om i pdf-bilagan.


Tiden efter Ebba Boström

En sjuksköterskeutbildning startades år 1946, vilken upphörde år 1975 då Landstinget började vidareutbildning av sjuksköterskor i lokalerna.

 

Kyrkomötet beslutade år 1996 om att bara tre institutioner, istället för fem, skulle bedriva diakonutbildning, och Samariterhemmets sista studentkull av blivande diakoner gick ut år 1997.

 

Under 1900-talet var Samariterhemmet ett uppskattat privatsjukhus fram till år 1970 då Uppsala Läns Landsting blev huvudman för sjukvårdsverksamheten. Nya sjukhuset invigdes år 1971. Stiftelsen äger dock fortfarande sjukhuset och marken.

 

1961 invigdes trygghetsboendet Kungsängsgården.

Från 1971 blev Samariterhemmets kyrka under några år stadsdelskyrka i Mikaelsdistriktet av Domkyrkoförsamlingen.

1977 startas patienthotellet, numera Duvan Hotell.

 

1993 startas gruppboendet för dementa, Ebbagården.

 

1999 startades Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården på Samariterhemmet.

 

Annan vård och omsorg om äldre och utsatta har alltid varit en viktig del i Samariterhemmets verksamhet. Vill du läsa mer om Samriterhemmets historia har Tuulikki Koivunen Bylund skrivit en doktorsavhandling om Ebba Boström: “Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902” (1994).

 

Årtal i Samariterhemmets historia

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301