Samariterhemmet logo

Intervju med Marie Simas

Hej Marie! Vad arbetar du med på Samariterhemmet?

Jag arbetar som områdeschef inom Samariterhemmet Vård och omsorg. Här har jag ett övergripande ansvar för vårt demensboende Ebbagården, Samariterhemmets hemvård och vår dagliga verksamhet för yngre med demens.

Hur länge har du arbetat på Samariterhemmet?

Har arbetat på SH i snart 3,5 år.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Att se den skillnad som vårt arbete gör för människor. Att vi vilar på en stark värdegrund som ligger till grund för allt vi gör – som lyfter värdighet, hopp och livsglädje och att varje människa är unik!

När trivs du som allra bäst med ditt arbete?

Jag trivs som allra bäst när jag träffar alla medarbetare och när vi arbetar tillsammans med utveckling och kvalitet. Jag blir alltid varm och stolt när jag ser personalens kärleksfulla och professionella bemötande!

Vad har du lärt dig om Samariterhemmet som du inte visste innan du började arbeta här?

Jag har lärt mig så mycket om vår kärnkompetens demens genom att alla våra verksamheter inom Vård och omsorg är Silviahemscertifierade. Innan jag började på SH kunde jag inte ana vidden av de verksamheter som Samariterhemmet diakoni bedriver och de mervärden som en idéburen verksamhet kan erbjuda samhället. Våra verksamheter håller hög kvalitet och våra medarbetare har bred kompetens och engagemang. Det som gör Samariterhemmet Vård och omsorg unikt att vi förutom vård och omsorgsverksamheter har kompletterande verksamheter såsom Samarierhemmets samtalsmottagning för äldre, Äldrecenter och utbildningar till bland annat specialistundersköterska och stödpedagog.

Vad vill du att andra utanför Samariterhemmet ska veta?

Efter 140 år fortsätter vi i Ebbas anda att utveckla verksamheter som behövs i vårt samhälle. Vi tar ansvar för att på ett innovativt sätt hitta vägar att möta samhällsutmaningar såsom ofrivillig ensamhet, bidra till ökad värdegrundsbaserad vård och omsorg och med utbildningsinsatser. Varmt välkommen på studiebesök om ni vill veta ännu mer om vad SH gör idag!  

Vad har du för önskan för de nästa 5 åren för din verksamhet på Samariterhemmet?

Vi vill göra mer för fler och erbjuda Uppsalas bästa vård och omsorg! Min önskan är att vi får verka i en kommun där både politiker och tjänstemän ser värdet med idéburen vård och omsorg.

Vad är det viktigaste arbetet som ni utför i din verksamhet?

Det allra viktigaste är vår värdegrund och att vi står upp för varje människas unika och okränkbara värde. Vi vill möta hela människan utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Vad betyder medmänsklighet för dig?

Ömsesidighet i att finnas till för varandra. I mitt personliga liv handlar det om att tänka, vad kan jag göra för någon annan i min närhet? I arbetssammanhang brukar jag lyfta att bara för att jag hjälper andra idag så betyder det inte att det alltid kommer att vara så. En annan tid i livet, eller kanske till och med så fort jag kommer hem efter mitt arbete, så kan det vara jag som behöver hjälp eller stöd. Det ligger en ödmjukhet och ömsesidighet i denna inställning som jag tycker är viktigt att värna om.

Hur visar din verksamhet på medmänsklighet?

Varje dag ser jag hur våra medarbetare gör skillnad. I dagliga möten med boende, kunder, deltagare och anhöriga skapas relationer och aktiviteter som minskar känslan av ensamhet och bidrar till gemenskap.

Jag tittar ut på Ebbagårdens uteplats en solig sommardag och ser hur medarbetare dukat upp fika och tillsammans med boende, det samtalas och spelas musik som de äldre uppskattar och sjunger med i.

Jag ser det på den dagliga verksamheten i hur man ordnar glädjefyllda aktiviteter.

Eller alla de tillfällen jag kliver innanför dörrarna på Ebbagården och det luktar nybakat, för vi vet hur mycket trygghet och hemkänsla det sprider.

Medmänsklighet är också när hemtjänstpersonal till exempel följer med kunder som önskar till gudstjänst som kanske inte skulle ha klarat att komma dit på egen hand.

Hur medarbetare kreativt hittar vägar för att ta tillvara var och ens livshistoria, tar vara på det friska, så att man får fortsätta vara den man är även om man drabbats av en demensdiagnos.

Bo centralt på hotell Duvan

Ett mysigt och familjärt boende mitt i centrala Uppsala. Nära till de mesta.

» Läs mer här