ball-2585603_1920

Stöd oss

Du kan stödja vårt diakonala arbete vid Samariterhemmet i Uppsala på flera olika sätt. Du kan ge en gåva direkt eller ge en gåva i samband med att någon fyller år eller till minne av någon. Din gåva sätter du in på vårt plusgirokonto: 8766-8.

Här finns ett minnesblad som du kan skriva ut och överlämna till anhöriga i samband med minnesstunden eller lämna till den begravningsbyrå som har hand om begravningen.