Om oss

Mejladresser till anställda är förnamn.efternamn@samariterhemmet.se

Direktor

    Erik Eckerdal

072-222 48 69

 

HR-Ansvarig

   Marie Nordwall

072-451 76 42

 

Ekonomichef

   Eva Hemryd

018 56 40 11 / 070 379 83 01

 

IT-Ansvarig

   Ali Ameli

018 56 40 22 / 073 362 26 29

Fastighetschef

 Karl Rundblom

Diakoniansvarig

Charlotte Engel

Vårdchef

   Kerstin Murray

018 56 40 59 / 070 598 82 26

Ansvarig Kungsängsgården

   Ulla Carin Jansson

018 56 40 39 / 070 303 10 91

Sjuksköterska, bitr ansvarig Ebbagården

 Carin Karlsson

Föreståndare Äldrecenter

 Maria Hovstadius

076 793 63 34