Om Samariterhemmet

Samariterhemmet är en organisatoriskt och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Diakoni är ett kyrkligt begrepp som innebär ett särskilt ansvar att  värna om den enskilda människan bland utsatta grupper i samhället. Vi vill stå på de svagas sida och hjälpa människor att leva ett bra och värdigt liv.

Direktor - Erik Eckerdal - Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Erik Eckerdal

Direktor

Tel: 072-222 48 69

Nordwall-Marie - HR-Ansvarig för Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala

Marie Nordwall

HR-Ansvarig

Tel: 072-451 76 42

Eva Hemryd - Ekonomichef för Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala

Eva Hemryd

Ekonomichef

Tel: 018 56 40 11 

Marie Simas Nordberg - Vård och Omsorg chef - Samariterhemmet - Uppsala

Marie Simas

Vård och Omsorg chef

Tel: 073-027 57 87

Karl Rundblom - Fastighetschef - Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala

Karl Rundblom

Fastighetschef

Tel: 070-251 77 73

Charlotte Engel - Diakoniansvarig för Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala

Charlotte Engel

Diakoniansvarig

Tel: 018 56 40 24

Ulrika Jansson - Hotell och Konferens chef - Diakonistiftelsen Samariterhemmet - Uppsala

Ulrika Jansson

Hotell och Konferens chef

Tel: 076-138 15 99

Adress:
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala, Sverige
Telefon: +46 18 56 40 00
Orgnr: 817600-0803
BankGiro: 230-0366
PlusGiro: 87 66-8
Momsregnr: SE 817600080301